Avoin data

Vantaa on mukana Helsinki Region Infoshare (HRI) -hankkeessa, jonka tarkoituksena on avata Helsingin seutua koskevaa tietoa. Julkisten aineistojen avaamiseen ovat osallistuneet kaikki Vantaan toimialat, mikä on osaltaan edistänyt kaupungin toiminnan läpinäkyvyyttä. Avatut tietoaineistot ja niiden metatiedot on koottu yhteen paikkaan, HRI:n verkkopalveluun, jossa aineistot ovat vapaasti ja maksutta hyödynnettävissä.

Vantaan avoimet aineistot

Näille sivuille on koottu Vantaan avoimet aineistot. Kaikkia aineistoja voi tutkia kerralla tai aineistoja voi tarkastella aihealueittain. Aihealueet ovat yleisyysjärjestyksessä: ylimmissä luokissa on eniten Vantaan aineistoja ja alimmissa vähiten. Yksi aineisto voi kuulua useampaan luokkaan ja samassa aineistossa voi olla muidenkin kuntien tietoja.

Kaikki Vantaan avoimet aineistot

Aineistot aihealueittain

Kartat

Väestö

Rakennettu ympäristö

Liikenne ja matkailu

Työ ja elinkeinot

Ympäristö ja luonto

Asuminen

Kulttuuri ja vapaa-aika

Talous ja verotus

Hallinto ja päätöksenteko

Opetus ja koulutus

Terveys ja sosiaalipalvelut