Talousarvio ja raportointi

kuvituskuva

Talousarvio

Talousarvio on kaupungin toimintaa ja taloudenhoitoa koskeva suunnitelma, jonka valtuusto hyväksyy talousarviovuodelle sekä kolmelle seuraavalle vuodelle ennen edellisen vuoden loppua.

Kuntalain mukaan talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvio jakaantuu käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosiin.

Taloussuunnitelmassa esitetään kaupungin toimintojen keskeiset kehittämistavoitteet, osoitetaan eri tehtäväalueille käytettävissä olevat resurssit ja selvitetään, miten toiminnot ja investoinnit rahoitetaan. Taloussuunnitelman laadinnan lähtökohtana on valtuustokauden strategia.

Talousarviot ja -suunnitelmat on koottu sivun alaosaan.

Talousarvio 2021

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion 16.11.2020.

Talousarviosta on tehty myös visualisointi, jossa esitellään tarkemmin muun muassa väestön ja työllisyyden muutoksia, kaupungin tulojen ja menojen muodostumista sekä vuoden 2021 investointeja.

Raportointi

Talousarvion toteutumisennusteesta sekä sitovien tavoitteiden toteutumista raportoidaan osavuosikatsauksissa kaksi kertaa vuodessa (tilanteissa 30.4. ja 31.8.), sekä osana tilinpäätöstä. Osavuosikatsaukset sisältävät myös merkittävien tytäryhtiöiden osavuosikatsaukset.

Lisäksi kaupunginhallitukselle raportoidaan toimialojen ja liikelaitosten talouden toteuma- ja ennustetiedoista kuukausittain. Osavuosikatsauksista laaditaan myös sähköinen versio e OVK, joiden linkit ovat sivun alareunassa otsikon Sähköinen osavuosikatsaus alla.

Kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma

Kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma 2018–2027

Pop up -kirja budjetista 2021

Kuvakaappaus Vantaa-kanavan budjettivideon alusta; kaupunkimaisemaa ja teksti: Budjetti 2021

Video on tehty kaupunginjohtajan budjettiesityksen pohjalta. Hyväksytyssä budjetissa kaupungin taloutta sopeutetaan vuoden aikana 41 miljoonalla eurolla (budjettiesityksessä ja videolla sopeuttamissumma 43 miljoonaa euroa).

Talousarvioprosessi vaihe vaiheelta

Katso videolta, kuinka Vantaan talousarvio syntyy.