Talousarvio ja raportointi

kuvituskuva

Talousarvio

Talousarvio on kaupungin toimintaa ja taloudenhoitoa koskeva suunnitelma, jonka valtuusto hyväksyy talousarviovuodelle sekä kolmelle seuraavalle vuodelle ennen edellisen vuoden loppua.

Kuntalain mukaan talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvio jakaantuu käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosiin.

Taloussuunnitelmassa esitetään kaupungin toimintojen keskeiset kehittämistavoitteet, osoitetaan eri tehtäväalueille käytettävissä olevat resurssit ja selvitetään, miten toiminnot ja investoinnit rahoitetaan. Taloussuunnitelman laadinnan lähtökohtana on valtuustokauden strategia.

Talousarviot ja -suunnitelmat on koottu sivun alaosaan.

Talousarvio 2021

Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen on tehnyt 5.10.2020 esityksensä talousarvioksi 2021. Kaupunginvaltuusto päättää budjetista 16.11.2020.

Talousarviosta on tehty myös visualisointi, jossa esitellään tarkemmin muun muassa väestön ja työllisyyden muutoksia, kaupungin tulojen ja menojen muodostumista sekä vuoden 2021 investointeja.

Talousarvio 2020

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion 11.11.2019. Talousarvion 2020 visualisointi.

Raportointi

Talousarvion toteutumisennusteesta sekä sitovien tavoitteiden toteutumista raportoidaan osavuosikatsauksissa kaksi kertaa vuodessa (tilanteissa 30.4. ja 31.8.), sekä osana tilinpäätöstä. Osavuosikatsaukset sisältävät myös merkittävien tytäryhtiöiden osavuosikatsaukset.

Lisäksi kaupunginhallitukselle raportoidaan toimialojen ja liikelaitosten talouden toteuma- ja ennustetiedoista kuukausittain. Osavuosikatsauksista laaditaan myös sähköinen versio e OVK, joiden linkit ovat sivun alareunassa otsikon Sähköinen osavuosikatsaus alla.

Ajankohtaista