Mies ja nainen syöttävät vauvaa

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Vantaa liittyi Eurooppalaiseen peruskirjaan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta vuonna 2007. Sen myötä kaupungin päättäjät ja viranhaltijat ovat sitoutuneet julkisesti naisten ja miesten tasa-arvon periaatteeseen sekä toteuttamaan muun muassa sukupuolivaikutusten arviointia.

Sukupuolten välisen tasa-arvon ja kaikkien ihmisten välisen yhdenvertaisuuden kehittämistä Vantaan kaupungin toiminnassa ohjaa tasa-arvolakiin ja yhdenvertaisuuslakiin perustuva kaupungin oma tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Kaupunkitasoista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelua koordinoidaan konserni- ja asukaspalveluiden toimialalla.

Tasa-arvolaki sekä yhdenvertaisuuslaki uudistuivat vuoden 2015 alussa. Nämä lait vaativat viranomaisilta paitsi syrjimättömyyttä omassa toiminnassa myös tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kaikkinaista aktiivista edistämistä. Vantaan kaupunki sai syksyllä 2016 päätökseen oman lakisääteisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmansa uudistamisen.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen Vantaan kaupungin toimintatapana -niminen suunnitelma koostuu kolmesta osasta.

  • Ensimmäinen osa on laaja-alainen Työkirja tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta, joka on lyhyesti sanottuna johdatus siihen, mitä syrjimättömyys sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa nykypäivän kuntatyössä ja erityisesti Vantaan kaupungin osalta.
  • Suunnitelman toinen osa on Vantaan kaupungin toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma valtuustokaudelle 2017–2020. Toiminnallinen suunnitelma painottaa syrjimättömyyteen sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen sitoutumista kaikessa toiminnassa sekä edistävän toimintatavan löytämistä kaikkiin kaupungin toimintoihin.
  • Suunnitelman kolmas osa on nimeltään Vantaan kaupunki tasa-arvoisena ja yhdenvertaisena työpaikkana – henkilöstöpoliittinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu Vantaan kaupungilla. Tämä on henkilöstökeskuksen ja työntekijäjärjestöjen yhteistoiminnassa tekemä kuvaus siitä, miten henkilöstöpoliittista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä Vantaan kaupungilla tehdään.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen Vantaan kaupungin toimintatapana - Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma valtuustokaudelle 2017–2020