Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma

Vantaa rakentaa ja kehittää tasapainoista kaupunkia, jonka kaikissa kaupunginosissa asukkailla on tasavertaiset puitteet viihtyisyyteen ja hyvinvointiin. Myönteisen erityiskohtelun ohjelman avulla kaupunki tasapainottaa alueiden hyvinvointieroja. Lisäksi ohjelmassa on toimenpiteitä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja kotoutumisen varmistamiseksi.

Ohjelman avulla kaupunki toteuttaa valtuustokauden 2018-2021 strategiaa ”edistämme asukkaiden hyvinvointia”. Toimintaohjelmaa toteutetaan alueellisesti parantamalla mm. kohdealueiden viihtyisyyttä yhteistyössä asukkaiden kanssa sekä kohdentamalla palveluja ja tukitoimia näille alueille.

Toimintaohjelma toteutetaan vuosina 2019-2021. Sen toteutukseen budjetoidaan kaksi miljoonaa euroa vuosittain, yhteensä kuusi miljoonaa euroa. Toimintaohjelmassa kehitetään ja kokeillaan uusia toimintamalleja, joiden vaikuttavuutta arvioidaan jatkuvan kehittämisen toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Vuonna 2021 toimintaohjelma sisältää seuraavat toimenpiteet:


1. Vahvistamme osaamista – Tuemme koulupolkua

 • Varhaiskasvatuksen kuraattorit (4)
 • Yläkoulujen erityisnuorisotyöntekijät (6)
 • Varian erityisnuorisotyöntekijät (5)
 • Alakoulujen erityisnuorisotyöntekijät (2) sekä kaupunkitasoinen kiusaamisen ehkäisytyötä koordinoiva projektipäällikkö
 • Avointen kohtaamispaikkojen alakoululaisten iltapäivätoiminnan kehittäminen Koivukylän avoimessa kohtaamispaikassa sekä Hakunilan yhteisötalolla
 • Tempo-orkesteritoiminta
 • Suomen kielen opetusta pitkäaikaistyöttömille valmennustaloilla


2. Lasten ja perheiden hyvinvointi

 • Hakunilan lasten ja perheiden yhteisötalo
 • Suun terveydenhuolto asukastapahtumissa
 • Erityisesti pojille kohdennettu sukupuolisensitiivinen sosiaalinen nuorisotyö Korso-Koivukylän alueella
 • Kesäruokailu
 • Moniku-mallin luominen Vantaalle
 • Lapsiperheiden kotipalvelun pilotointi Itä-Vantaalla


3. Turvallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen

 • Koivutorin kunnostus
 • Koivutorin katukuva viihtyisäksi ja valoisaksi lasten kollektiivisen valokuvateoksen avulla
 • Länsimäen yläkoulun pihan varustaminen
 • Mikkolan koulun pihan (Lyyra) toiminnallisuuden parantaminen
 • Meidän Hakunila ja Meidän Martsari-osallistavan budjetoinnin kohteiden toteutus
 • Asukasyhteistyön kehittäminen
 • Osallistava budjetointi Havukoski, Mikkola ja Länsimäki
 • Mikkolan asukastilatoiminta
 • Tukipalvelut rikosasioissa
 • Kohtaamisia-hanke (etsivä/jalkautuva vanhustyö)
 • Yksinäiset vanhukset Vantaalla -selvitys