Lähiöohjelma 2020–2022

Vantaan kaupunki on valittu mukaan ympäristöministeriön Lähiöohjelmaan vuosiksi 2020–2022. Poikkihallinnollisella Lähiöohjelmalla vahvistetaan asuinalueiden kokonaisvaltaista kehittämistä, lisätään asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta, edistetään alueiden elinvoimaisuutta sekä turvataan palveluiden ja asumisen hyvää tasoa.

Vantaan hankekokonaisuus ”Raidekaupunkia rakentamassa” on poikkihallinnollinen asukkaiden ja kumppanuusverkostojen osaamista sekä osallistumista hyödyntävä asuinalueiden kehittämisohjelma.

Hankekokonaisuuden päätavoitteena on Vantaan keskusten ja asuinalueiden kehittäminen kokonaisvaltaisesti raidekaupungin alueella. Kokonaisuuteen sisältyy kolme hanketta, joiden sisältö ja toimenpiteet vaihtelevat alueiden erityispiirteiden ja tarpeiden mukaan.

Vantaan hankekokonaisuuden muodostavat seuraavat hankkeet

1. Radanvarren keskukset
2. Ratikanvarren keskukset
3. Länsimäen energiatehokas kaupunkiuudistus

Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriön lähiöohjelma 2020–2022

Ympäristöministeriön koordinoimassa ohjelmassa ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö ja oikeusministeriö sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Ohjelmakaudella 2020–2022 ympäristöhallinnon rahoitusta on käytettävissä yhteensä 21 miljoonaa euroa.

Vantaa on mukana myös Lähiöohjelman tutkimushankkeissa mm.

  • Suomen ympäristökeskus SYKE: Hyvä lähiö: paikkatieto ja asukaskokemukset viihtyvyyden ja elinvoiman arvioinnissa ja kehittämisessä (HYVIÖ)
  • Helsingin yliopisto: Re:Urbia – lähiöiden kehityssuunnat ja uudelleenkonseptointi 2020-luvun segregoituvien kaupunkien haasteisiin