Hyvinvointiraportointi

Vantaalla on pitkät perinteet hyvinvointiraportoinnissa. Hyvinvointikertomuksia ja -katsauksia on tehty vuosittain vuodesta 2002 lähtien. Hyvinvointiraportti tukee hyvinvointitiedolla johtamista ja päätöksentekoa. Se on tärkeä osa kunnan strategista toiminnan ja talouden suunnittelua, toteutusta ja arviointia.

Terveydenhuoltolain (1326/2010, § 12) mukaisesti Vantaalla tehdään kerran valtuustokaudessa laaja hyvinvointikertomus ja välivuosina suppeampi hyvinvointikatsaus.

Hyvinvointiraportointia ohjaa Vantaan hyvinvointityöryhmä, HYRY, jonka puheenjohtajisto koostuu apulaiskaupunginjohtajista. Hyvinvointiraportin koonnista vastaa hyvinvointiraportoinnin työryhmä yhteistyössä toimialojen asiantuntijoiden kanssa.

Lisätietoja antaa tutkimuspäällikkö Henrik Lönnqvist.

Ajankohtaista

Twitter