Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Hyvinvointialueet ovat kunnista ja valtiosta erillisiä julkisoikeudellisia yhteisöjä, joilla on alueellaan itsehallinto ja jotka vastaavat 1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisestä alueillaan, poikkeuksena Helsingin kaupunki, joka vastaa em. palveluiden järjestämisestä itsenäisesti. Hyvinvointialueiden rahoitus tulee pääosin valtiolta eikä ainakaan uudistuksen alkuvaiheessa hyvinvointialueilla ole verotusoikeutta. Hyvinvointialueita on Suomessa 21.

Vantaan ja Keravan alue muodostaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen. Vantaa ja Kerava säilyvät itsenäisinä kaupunkeina, mutta 1.1.2023 Vantaan ja Keravan hyvinvointialue ottaa vastuulleen alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisen. Hyvinvointialuetta johtaa aluevaaleissa demokraattisesti valittu aluevaltuusto, minkä lisäksi alueen asukkaat voivat osallistua alueen kehitykseen esim. nuoriso-, vanhus- ja vammaisneuvostojen ja muiden osallisuustoimien kautta.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue käsittää alueellisesti nykyisten Vantaan ja Keravan alueen ja palvelee näin noin 275 000 asukasta. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue työllistää noin 4 300 työntekijää vuoden 2023 alusta alkaen. Nykyiset sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuslaitoksen työntekijät siirtyvät hyvinvointialueen palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Lisätietoa hyvinvointialueista valtakunnallisesti täällä.

Tavoitteena kahden hyvinvointialueen yhteinen pelastuslaitos

Nykyinen Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on kahdeksan kunnan (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula ja Vantaa) yhteinen pelastuslaitos, joka on osa Vantaan kaupungin organisaatiota. Vaikka lainsäädännössä Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on jaettu kahtia, tavoitteena on kuitenkin yksi yhteinen pelastuslaitos Keski-Uudenmaan ja Vantaa-Kerava hyvinvointialueen alueilla. Tästä on solmittu yhteistoimintasopimus hyvinvointialueiden välillä. Yhteisen pelastuslaitoksen valmistelu tehdään osana Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valmistelua.

Lapsi juoksee ulkona, takana aikuinen
Hyvinvointialue palvelee sekä vantaalaisia että keravalaisia, vauvasta vaariin

Ajankohtaista