Sote-palveluiden kehittämistyö

Vantaan ja Keravan sosiaali- ja terveyspalveluita kehitetään jo nyt Vantaa–Kerava-sote - Asukkaan asialla -hankkeessa. Hankkeessa mm. pilotoidaan uusia työtapoja ja menetelmiä sekä kehitetään sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä tukevia rakenteita.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaan kuuluvan Vantaa–Kerava-sote - Asukkaan asialla -hankkeen tavoitteena on kehittää malli sosiaali- ja terveyspalveluista, jotka tarjoavat laaja-alaista tukea asiakkailleen, ennaltaehkäisevästi, saavutettavasti ja tietoon perustuen. Vantaan ja Keravan alueella kehittämiskärjiksi on valittu neuvonta ja asiakasohjaus, vastaanottopalvelut, lasten nuorten ja perheiden palvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut. Lisäksi hankkeessa kehitetään Tulevaisuuden sote-keskus -konseptia, jonka tavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveyspalveluista yhtenäinen kokonaisuus, joka on selkeä ja helposti lähestyttävä, niin asiakkaalle kuin työntekijällekin.

Kehittämiskärkien valintaa ovat ohjanneet Vantaan ja Keravan alueen erityispiirteet, kuten suuri väestönkasvu, lasten ja nuorten suuri osuus sekä muiden kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvien osuus väestöstä. Näiden lisäksi kehitetään tulevaisuuden sote-keskus -toimintamallia, jossa palvelut olisivat saatavilla helposti, yhden yhteydenoton perusteella.

Valtakunnallisen Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman tavoitteena on siirtää sosiaali- ja terveyspalveluiden painopistettä ennaltaehkäisevään suuntaan ja mahdollistaa palveluihin pääsy nopeasti, helposti ja oikea-aikaisesti. Ohjelmaan kuuluva Vantaa–Kerava-sote - Asukkaan asialla -hanke seuraa samoja tavoitteita ja hankkeen kehittämistyötä ohjaavatkin:

  • Saatavuus, oikea-aikaisuus, jatkuvuus
  • Ennaltaehkäisy ja ennakointi
  • Laatu ja vaikuttavuus
  • Monialaisuus ja yhteentoimivuus
  • Kustannusten nousun hillintä

Tavoitteisiin pyritään pääsemään parantamalla saavutettavuutta mm. digitaalisia palveluita hyödyntämällä, nykyisiä prosesseja tehostamalla sekä yhdistämällä Vantaan ja Keravan nykyiset hyvät käytännöt. Hankkeessa myös kokeillaan uusia menetelmiä erilaisissa piloteissa.