Oppimiskampus

Oppimiskampus on investointi kasvuun ja elinvoimaiseen tulevaisuuteen

Vantaalaisten sekä laajemminkin suomalaisten taidot ja osaaminen vaativat jatkuvaa kehittämistä muuttuvassa toimintaympäristössä. Myös yritysten tarpeet ja toimintatavat ovat muutoksessa työelämän murroksessa. Vantaalla on ratkaisunaan osaamisen ja kohtaannon haasteisiin visio vahvasta osaamis-, oppimis- ja innovaatiokeskittymästä.

Havainnekuva oppimiskampuksen sisätiloista

Valmisteilla oleva kaupunkitasoinen Oppimiskampus -hanke on Vantaan tuore avaus elinvoimaisen, innostavan ja osaavan kaupungin kehityspolulla. Tikkurilan Jokiniemeen halutaan luoda uniikki ammatillisen koulutuksen superkampus, joka palvelee opiskelijoita, työnhakijoita, työnantajia sekä yrityksiä kehittäen jatkuvaa oppimista ja työvoiman kohtaantoa laajan yhteistyöverkoston ja yhteisten, digitaalisten palvelualustojen kautta. Kampuksella vaalitaan jatkuvasti uudistuvaa ammatillista osaamista, luodaan uutta kaupunkikulttuuria ja innovoidaan uusia ratkaisuja jatkuvasti vahvistuvan liiketoimintaympäristön hyväksi. Oppimiskampus vahvistaa Vantaan roolia yhtenä pääkaupunkiseudun kasvumoottoreista.

Tavoitteena on, että kampukselle rakentuu paitsi fyysinen, myös digitaalinen alusta ekosysteemille, joka yhteiskehittää mm. koulutussisältöjä, koulutusvientiä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Hankkeen kehitystyön ja rakentamisen lähtökohtana on tarve- ja asiakaslähtöisyys. Kampuksen tilaratkaisuissa tavoitellaan älykkyyttä ja innovatiivisia ratkaisuja, joustavuutta ja yhteiskäyttöä, mikä mahdollistaa tilatehokkuuden viihtyvyyttä unohtamatta.

Kampusalueesta muodostuu kiinteä osa elävää, urbaania keskusta-aluetta, johon yhdistyvät toimivat julkiset liikenneyhteydet. Kampusalueelle rakentuu oppilaitosten, elinvoimaa tukevien julkisten palveluiden, vähittäiskaupan, kulttuuripalveluiden, toimistotilojen ja asumisen monipuolinen kokonaisuus.

Jatkuvan oppimisen superkampus ja vantaalainen innovaatioympäristö rakentuu Tikkurilan Jokiniemeen.

Ajankohtaista