Neuvova Vantaa

Vieraskielisten neuvonnan monitoimijainen kehittämishanke

Neuvova Vantaa -hankkeen tavoitteena on luoda ja pilotoida monitoimijainen vieraskielisten kaupunkilaisten neuvontaverkosto. Verkosto varmistaa, että vieraskieliset vantaalaiset saavat matalalla kynnyksellä sisällöllisesti yhtenäistä, oikeaa sekä ajantasaista tietoa, neuvontaa ja ohjausta.

Toiminnan ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan neuvontapalveluiden saatavuutta Vantaalla ja paikannetaan kehittämiskohteita. Hankkeen päätehtävänä on tuoda yhteen vieraskielisten matalan kynnyksen neuvontaa antavia toimijoita kaupungin peruspalveluista ja järjestökentältä ja luoda tiedonjaon foorumi toiminnan yhteiskehittämiselle.

Hankkeessa

  • kootaan selkeä palvelukartta
  • solmitaan koulutuskumppanuuksia kentältä nousevien tarpeiden mukaan
  • perustetaan tukipalvelu neuvontaa antavien toimijoiden avuksi ja
  • kehitetään Vantaan kaupungin viestinnän strategioita eri kieliryhmien tavoittamiseksi, erityiskysymyksenä luku- ja kirjoitustaidottomat asukkaat.

Hankkeen ensimmäinen kausi toteutettiin Työ- ja elinkeinoministeriön erityisrahoituksella 1.10.2020–31.8.2021.

Hankkeen toinen kausi toteutetaan Työ- ja elinkeinoministeriön erityisrahoituksella 1.9.2021–31.8.2022.

Lisätietoa hankkeesta: www.neuvovavantaa.fi