Avustukset nuorisotoimintaan

Kaupunkikulttuurilautakunta myöntää harkintansa mukaan avustuksia vantaalaisille nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöille sekä muiden yhteisöjen alle 29-vuotiaisiin vantaalaisiin lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan toimintaan.

Avustukset on tarkoitettu lasten ja nuorten vapaa-ajan käyttöön kohdistuvaan aktiivisen kansalaisuuden tukemiseen, sosiaaliseen vahvistamiseen, itsenäistymisen tukemiseen ja päihteettömyyden edistämiseen. Toiminnan tulee täyttää nuorisopalveluiden hyväksymät laatu- ja turvallisuustavoitteet, ja sen tulee olla lapsia ja nuoria osallistavaa toimintaa. Nuorisopalveluiden avustukset jakaantuvat toiminta- ja kohdeavustuksiin.

Toiminta-avustus

Toiminta-avustusta myönnetään vantaalaisille vähintään edellisenä kalenterivuotena toimintansa aloittaneiden nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöjen sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen yleisen toiminnan toteuttamiseen. Jos kyseessä on aikuisjärjestön järjestämä nuorisotoiminta, nuorisotoiminnan osuus on erotettava kirjanpidossa ja toimintakertomuksessa yhdistyksen muusta toiminnasta.

Kohdeavustus

Kohdeavustusta myönnetään vantaalaisille nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöille, nuorten toimintaryhmille sekä muille nuorisotyötä tekeville ryhmille. Kohdeavustus on kertaluonteinen avustus lasten tai nuorten toimintaan kohdistuvan projektin, hankkeen, leirin, tapajhtuman tai tilaisuuden toteuttamiseen tai siihen osallistumiseen, uusien työmuotojen kokeiluun sekä nuorten itsensä toteuttamiin ja järjestämiin toimintoihin, jotka tukevat nuorten omaa osallistumista ja vaikuttamista. Kohdeavustuksiin sisältyy myös kumppanuusavustukset, nuorisotyön ja nuorten stipendi.

Kumppanuusavustus

Kumppanuusavustusta myönnetään nuoriso- ja varhaisnuorisoyhdistyksille sekä muille yhdistyksille, joiden kanssa nuorisopalveluilla on yhteistyösopimus avoimesta nuorisotoiminnasta. Avustus tulee käyttää yhdistyksen varsinaisen toiminnan tukemiseen tai kerhotoiminnasta aiheutuviin kuluihin.

Nuorten toimintaraha

Vantaan kaupungin nuorisopalveluiden nuorten toimintarahaa myönnetään vantaalaisten nuorten uusille projekteille ja avustus voi olla 100–400 euroa. Avustusta voivat hakea 13-19-vuotiaat ja ryhmässä tulee olla vähintään kolme jäsentä. Nuorisopalveluista saa tarvittaessa opastusta projektin toteuttamiseen.

Toimintarahaa hakevalla ryhmällä tulee olla nimetty yhteyshenkilö, joka on yksi ryhmän nuorista sekä nimetty täysi-ikäinen vastuuaikuinen. Toimintarahaa ei myönnetä jo olemassa olevaan toimintaan, oppilaitosten toimintaan eikä jo toteutuneelle projektille. Toiminnan tulee olla päihteetöntä.

Toimintarahaa haetaan kohdeavustuslomakkeella. Hakemus toimitetaan Vantaan kaupungin kirjaamoon osoitteeseen: Vantaan kaupunki, kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan

Nuorten toimintarahassa on jatkuva haku.