Liikunta-avustukset

Vantaan kaupunki tukee seuroja sekä muita liikunta-alan toimijoita myöntämällä avustuksia vantaalaisiin kohdistuvaan liikuntatoimintaan. Kaupunkikulttuurilautakunta päättää vuosittain avustusmäärärahan jakautumisesta eri avustusmuotojen kesken. Avustusten myöntämisestä eri toimijoille päättää kaupunkikulttuurilautakunta liikuntajohtajan esityksestä.

Tutustu kunkin avustusmuodon kohdalta tarkempiin hakuohjeisiin ja saadun avustuksen käyttöön liittyviin käyttöselvityksiin.

Viralliset ohjeistukset löydätte:

Liikunta-avustuksiin voi tutustua myös avustusinfossa (26.1.2022) esitetyn materiaalin avulla: Liikunta-avustukset

Avustusmuodot ja hakuajat

 • Avustuskelpoisuus: jatkuva haku
 • Avustusmuodot:
  • Toiminta-avustus liikuntajärjestöille: hakuaika 1.–28.2.2022 (kuulutuksen mukaan)
  • Toiminta-avustus erityisryhmien liikuntaan: hakuaika 1.–28.2.2022 (kuulutuksen mukaan)
  • Vuokratuki: hakuaika 1.–28.2.2022 (kuulutuksen mukaan)
  • Harrasteliikunnan ohjaajatuki: jatkuva halu, haku vähintään 21 vrk ennen toiminnan aloittamista
  • Vantaan markkinointituki liikuntaan: jatkuva haku
  • Kilpa- ja huippu-urheilutuki edustusjoukkueille: jatkuva haku

Avustuskelpoisuus

Avustusten hakeminen edellyttää avustuskelpoisuutta. Avustuskelpoisuutta voi hakea vantaalainen rekisteröity yhdistys tai muu vantaalaisia palveleva toimija.

Avustuskelpoisuuden muodot

1. Liikuntajärjestöjen avustuskelpoisuus
2. Erityisliikunnan avustuskelpoisuus
3. Harrasteliikunnan avustuskelpoisuus

Tarkastelemme yhdistyksille myönnettyjä avustuskelpoisuuksia toiminta-avustushaun yhteydessä sekä määräajoin. Tarvittaessa pyydämme yhdistystä hakemaan avustuskelpoisuutta uudelleen.

Avustuskelpoisuuden yleiset ehdot kaikille hakijoille ovat:

 • hallinnointi ja taloudenpito on vastuullista,
 • vastuuhenkilöt on nimetty,
 • toiminta on liikuntalain ja kaupungin arvojen mukaista,
 • toimija sitoutuu yhteistyöhön kaupungin kanssa ja
 • toimija sitoutuu säännölliseen raportointiin ja arviointiin.

Avustuskelpoisuuden hakeminen

Avustuskelpoisuutta haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta.

 • Hakuaika: jatkuva haku
 • Käytä lomaketta: "Avustettavuuden hakeminen liikuntatoimintaan"
 • Lisätkää liitteet:
  • yhdistyksen säännöt,
  • pankin varmistama tieto tilin omistajasta,
  • hyväksytty toimintakertomus
  • hyväksytty tilinpäätös ja
  • tilin- ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä tilikaudelta.

Liikuntajärjestöjen avustuskelpoisuus

Liikuntajärjestöjen avustuskelpoisuuden saaminen edellyttää, että yhdistyksenne täyttää yleiset avustuskelpoisuuden ehdot sekä seuraavat lisäehdot:

 • yhdistyksenne on rekisteröity Vantaalle,
 • toimintanne päätarkoitus on liikunnan järjestäminen tai muu liikunnan edistäminen,
 • yhdistyksenne on ollut toiminnassa vähintään kokonaisen tilikauden ja
 • perustoimintanne piirissä on vähintään 50 yhdistyksen toimintaan osallistuvaa vantaalaista harrastajaa.

Liikuntajärjestöjen avustuskelpoisuuden saaneet yhdistykset voivat hakea toiminta-avustusta liikuntajärjestöille, vuokratukea sekä harrasteliikunnan ohjaajatukea. Liikuntajärjestöjen avustuskelpoisuus mahdollistaa myös seurahintaiset tilamaksut.

Erityisliikunnan avustuskelpoisuus

Erityisliikunnan avustuskelpoisuuden saaminen edellyttää, että yhdistyksenne edistää vantaalaisten vamman, sairauden tai toimintakyvyn heikentymisen vuoksi erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden liikuntaa. Lisäksi yleiset avustuskelpoisuuden ehdot tulee täyttyä.

Erityisliikunnan avustuskelpoisuuden saaneet yhdistykset voivat hakea toiminta-avustusta erityisryhmien liikuntaan sekä harrasteliikunnan ohjaajatukea. Erityisliikunnan avustuskelpoisuus mahdollistaa myös seurahintaiset tilamaksut

Harrasteliikunnan avustuskelpoisuus

Harrasteliikunnan avustuskelpoisuuden saadaksenne yhdistyksenne tulee täyttää avustuskelpoisuuden yleiset ehdot.

Harrasteliikunnan avustuskelpoisuuden saaneet yhdistykset voivat hakea harrasteliikunnan ohjaajatukea.

Toiminta-avustukset liikuntajärjestöille ja erityisryhmien liikuntaan

Toiminta-avustus liikuntajärjestöille voidaan myöntää liikuntajärjestöjen avustuskelpoisuuden saaneille yhdistyksille. Avustusta myönnetään matemaattiseen malliin perustuen.

Toiminta-avustusta erityisryhmien liikuntaan voidaan myöntää toimijoille, jotka ovat saaneet erityisliikunnan avustuskelpoisuuden. Avustusta myönnetään harkintaan perustuen.

Tuemme toiminta-avustuksilla yhdistyksenne perustoimintaa. Toiminta-avustusta ei myönnetä samaan toimintaan, johon yhdistys on saanut tai saa avustusta toisesta kaupungin myöntämästä avustuslajista.

Toiminta-avustuksen hakeminen

Hakekaa avustusta sähköisen asiointipalvelun kautta.

 • Hakuaika 1.–28.2.2022 (kuulutuksen mukaan)
 • Hakulomakkeiden nimet:
  • "Toiminta-avustus liikuntajärjestöille -hakemus"
  • "Toiminta-avustus erityisryhmien liikuntaan -hakemus"
 • kirjatkaa hakemukseen edellisen kokonaisen tilikauden toteutunut toiminta
 • lisätkää hakemukseen liitteet:

Toiminta-avustuksen maksaminen ja käyttöselvityksen tekeminen

Maksamme avustuksen, kun

 • hakemuksenne on hyväksytty kaupunkikulttuurilautakunnassa ja valitusaika päättynyt sekä
 • olette toimittaneet käyttöselvityksen edellisenä vuonna saadusta avustuksesta.

Voimme maksaa toiminta-avustuksen kaupunkikulttuurilautakunnan päätöksen jälkeen myös ennakkona. Käyttäkää lomaketta: "Anomuslomake avustuksen ennakon hakemiseen".

 • Käyttöselvityksen jättöaika: 1.1.–29.4.2022
 • Käyttäkää lomaketta: "Toiminta-avustus liikuntajärjestöille ja erityisryhmien liikuntaan - käyttöselvitys"
 • Lisätkää selvitykseen liitteet:
  • hyväksytty toimintakertomus
  • hyväksytty tilinpäätös
  • tilin- tai toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä tilikaudelta.

Tarvittaessa voitte hakea jatkoaikaa toiminta-avustuksenne käytölle. Käyttäkää lomaketta: "Anomuslomake toiminta-avustuksen käyttöajan jatkamiseen".

Voimme periä toiminta-avustuksen takaisin kokonaan tai osittain, jos:

 • ette ole käyttänyt avustusta siihen tarkoitukseen, johon olemme sen myöntänyt,
 • olette saanut tai saamassa samaan toimintaan avustusta kaupungin toiselta viranomaiselta,
 • avustuksen myöntämispäätös kumotaan,
 • antamanne tiedot ovat virheellisiä,
 • ette ole toimittanut hyväksyttävää käyttöselvitystä määräaikaan mennessä tai
 • ette ole käyttänyt avustusta kokonaan.

Harrasteliikunnan ohjaajatuki

Harrasteliikunnan ohjaajatukea voidaan myöntää toimijoille, jotka ovat saaneet joko liikuntajärjestöjen, erityisliikunnan tai harrasteliikunnan avustuskelpoisuuden. Harrasteliikunnan ohjaajatuen hakemukset ja käyttöselvitykset viedään kaupunkikulttuurilautakunnan päätettäväksi kerran kuukaudessa, poikkeuksena heinäkuu.

Harrasteliikunnan ohjaajatukea myönnetään vantaalaisiin kohdistuvan harrasteliikuntatoiminnan ohjaajakorvauksiin. Tukea ohjaajakorvauksiin voi saada 25–38 €/tunti ohjaajaa kohden. Tuen suuruuteen vaikuttaa ohjauksessa vaadittava erityisosaaminen.

Harrasteliikunnan ohjaajatuella tuettua toimintaa ei voi ilmoittaa yhdistyksen toiminta-avustushakemuksessa.

Tuen saadaksenne toimintanne tulee täyttää seuraavat ehdot:

 • toimintanne on kaikille avointa ja luokittelematonta, kyseessä ei ole lajiliittojen kilpailutoimintaan tähtäävä toiminta,
 • ette vaadi osallistujalta seuran jäsenyyttä,
 • osallistuminen maksaa osallistujalle enintään 120 €/vuosi,
 • toimintanne on ohjattua,
 • sitoudutte markkinoimaan toimintaanne käyttäen omia sekä kaupungin Hobihobi.fi -palvelua,
 • sitoudutte järjestettäviin koulutuksiin ja
 • sitoudutte raportointeihin.

Hakemuksia käsiteltäessä etusijalla ovat erityisryhmien liikunta ja lasten- ja nuorten toiminta.

Jos toiminta on laajuudeltaan merkittävää ja kaupungin palvelutarjontaa täydentävää, voidaan toiminnan tukemisesta tehdä erillinen sopimus.

Harrasteliikunnan ohjaajatuen hakeminen

Hakekaa avustusta kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta.

 • Hakuaika: jatkuva haku, hakemuksen on oltava perillä vähintään 21 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista
 • Käyttäkää lomaketta: ”Harrasteliikunnanohjaajatuki -hakemus”
 • Kertokaa hakemuksessa mahdollisimman tarkasti suunnitellusta toiminnasta

Harrasteliikunnan ohjaajatuella tuettuja ryhmiä ei voi lisätä toiminta-avustushakemukseen, sillä samaa toimintaa ei voida tukea kahdella eri avustusmuodolla.

Mikäli haluatte hakemuksen käsiteltävän tietyssä kaupunkikulttuurilautakunnan kokouksessa, jättäkää hakemus noin kuukautta ennen kyseistä kokousta.

Harrasteliikunnan ohjaajatuen maksaminen ja käyttöselvityksen tekeminen

Myönnetty harrasteliikunnan ohjaajatuki maksetaan, kun:

 • järjestetystä toiminnasta on tehty käyttöselvitys,
 • käyttöselvitys on hyväksytty kaupunkikulttuurilautakunnassa ja
 • valitusaika on päättynyt.

Tehkää käyttöselvitys kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta .

 • Käyttöselvityksen jättöaika: kahden (2) kuukauden sisällä toiminnan päättymisestä
 • Käyttäkää lomaketta: “Harrasteliikunnan ohjaajatuki - tilitys”
 • Kertokaa toteutuneesta toiminnasta mahdollisimman tarkasti
 • Lisätkää liitteeksi: "Liikunta-avustusten allekirjoitusliite"

Käsittelemme käyttöselvityksiä kerran kuukaudessa. Tuki maksetaan toteutuneet toiminnan perusteella.

Voimme maksaa myönnetystä tuesta 75% myös ennakkoon. Käyttäkää lomaketta: "Anomuslomake avustuksen ennakon hakemiseen".

Voimme periä tuen takaisin kokonaan tai osittain, jos:

 • ette ole käyttänyt tukea siihen tarkoitukseen, johon olemme sen myöntäneet,
 • olette saanut tai saamassa samaan toimintaan tukea kaupungin toiselta viranomaiselta,
 • tuen myöntämispäätös kumotaan,
 • antamanne tiedot ovat virheellisiä,
 • ette ole toimittanut hyväksyttävää käyttöselvitystä määräaikaan mennessä (koskee ennakon saaneita),
 • ette ole käyttänyt tukea kokonaan.

Vuokratuki

Vuokratukea voidaan myöntää yhdistyksille, jotka ovat saaneet liikuntajärjestöjen avustuskelpoisuuden.

Vuokratukea voi hakea yhdistyksen säännölliseen liikuntatoimintaan, jotka järjestetään Vantaalla, jossakin muissa kuin kaupungin hallinnoimassa tilassa. Tukea voi hakea myös Urhea-hallin liikuntatilojen käytöstä koituneisiin kustannuksiin.

Vuokratukea myönnetään edellisen vuoden aikana syntyneisiin todellisiin kustannuksiin perustuen. Vuokratuki voi olla maksimissaan 25 euroa käyttötunia kohden tai 25 % yhteenlasketuista vuokrakuluista. yhdistyksen itse hallinnoimassa liikuntatilassa käyttötuntihinta määritellään maksettujen tilavuokrien ja muille käyttäjille myytyjen vuorojen erotuksesta.

Vuokratuen hakeminen

Täyttäkää hakemus kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta.

 • Hakuaika: 1.–28.2.2022 (kuulutuksen mukaan)
 • Käyttäkää lomaketta: “Vuokratuki –hakemus"
 • Kirjatkaa hakemukseen edellisen kalenterivuoden tilavuokrat
 • Liittäkää hakemukseen:

Vuokratuen maksaminen

Maksamme avustuksen, kun

 • hakemuksenne on hyväksytty kaupunkikulttuurilautakunnassa ja
 • valitusaika on päättynyt.

Vantaan markkinointituki liikuntaan

Vantaan markkinointitukea voidaan myöntää arvokisatason yksilöurheilijoille, ylimpien sarjatasojen ja arvokisatason joukkueille sekä huomattavia kansainvälisiä tai kansallisia Vantaalla järjestettäviä tapahtumia järjestäville tahoille. Myönnämme tukea sopimusperusteisesti käytettävän määrärahan puitteissa.

Markkinointituen hakeminen

Hakekaa markkinointitukea sähköpostitse.

 • Hakuaika: jatkuva haku
 • Toimittakaa vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen: liikunta.avustukset@vantaa.fi
 • Kirjoittakaa hakemukseen perustelut tuen saamiselle

Markkinointituen maksaminen ja käyttöselvityksen tekeminen

Maksamme markkinointituen, kun

 • tuki on hyväksytty kaupunkikulttuurilautakunnassa ja
 • tuen käytöstä on tehty sopimus.

Tehkää markkinointituen käyttöselvitys sähköpostitse.

 • Käyttöselvityksen jättöaika: kuluvan vuoden loppuun mennessä
 • Toimittakaa vapaamuotoinen käyttöselvitys sähköpostitse osoitteeseen: liikunta.avustukset@vantaa.fi
 • Kirjatkaa selvitykseen, miten markkinointituki on käytetty

Kilpa- ja huippu-urheilutuki edustusjoukkueille

Kilpa- ja huippu-urheilutukea voidaan myöntää ammattimaisesti toimiville vantaalalsia seuroja edustaville pääsarjatasojen aikuisjoukkueille, jotka pelaavat ottelunsa Vantaalla. Joukkueen kokoonpanoon on kuuluttava koko kauden ajan vähintää yksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvalain (276/2009) mukaisesti vakuutettu ammattiurheilija.

Tuki jakaantuu sekä rahalliseen että tilojen käytön tukeen. Mainosmyynnistä muodostuvasta määrärahasta jaetaan:

 • 50 % tasaosuuksina siihen oikeutettujen joukkueiden kesken
 • 50 % medianäkyvyysarvosta ja tunnettuudesta koostuvaan kaksiportaiseen indeksointimalliin perustuen.

Kilpa- ja huippu-urheilutukea saavat joukkueet eivät ole oikeutettuja Vantaan markkinointitukeen.

Kilpa- ja huippu-urheilutuen hakeminen

Hakekaa kilpa- ja huippu-urheilutukea edustusjoukkueille sähköpostitse.

 • Hakuaika: jatkuva haku
 • Toimittakaa vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen: liikunta.avustukset@vantaa.fi
 • Kirjoittakaa hakemukseen perustelut tuen saamiselle