Teatteri- ja orkesterituki

Teatteri- ja orkesterituki kohdennetaan ilman hakumenettelyä Vantaalla ammattimaisesti toimivien ja valtionosuutta saavien teatterien ja orkesterien toimintaan. Tuen saajien kanssa tehdään asiasta sopimus.

Tuen selvityksessä noudatetaan avustusten yleisiin myöntämisperiaatteisiin kirjattuja ohjeita ja se tulee tehdä siihen tarkoitetulla tilityslomakkeella avustuspäätöksessä mainittuun ajankohtaan mennessä. Selvitykseen liitetään tilinpäätös ja toimintakertomus.