Seniori-ikäisille suunnatun kulttuuritoiminnan avustukset

Avustus on tarkoitettu Vantaalla seniori-ikäisille suunnattuun sekä ympärivuotiseen että kertaluonteiseen taide- ja kulttuuritoimintaan. Hakuohjeet on kirjattu avustusten yleisiin myöntämisperiaatteisiin.

Ympärivuotiseen toimintaan tarkoitettujen toiminta-avustusten hakuaika päättyy maaliskuun viimeisenä päivänä. Avustushakemukset on jätettävä kuulutuksessa ilmoitettuihin paikkoihin niiden aukioloaikana. Kohdeavustushakemukset tulee jättää viimeistään 21 vuorokautta ennen tapahtuman alkua. Myöhästyneet hakemukset hylätään. Vapaa-ajan lautakunta käsittelee toiminta-avustushakemukset toukokuun kokouksessaan. Kohdeavustushakemukset käsitellään tammikuun, huhtikuun ja syyskuun kokouksissa ja hakemus on jätettävä noin kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltävän.

Avustusten käytössä hyväksyttäviä menoja ovat taide- ja kulttuuritoiminnasta aiheutuvat kustannuserät (henkilöstökulut, kiinteistö- ja vuokrakulut, tiedotus- ja markkinointikulut, muut kulttuuri- ja taidetoiminnan järjestämiseen liittyvät kulut). Avustuksen myöntämisessä ei oteta menoina huomioon varainhankinnan tuloja ja menoja, velkojen korkoja tai lyhennyksiä, poistoja, perustoimintaan liittyviä kokouspalkkioita, huomionosoituksia ja tarjoilukuluja, jäsenmaksuja alue-, piiri- tms. järjestölle.

Toiminta-avustuksen ennakko, enintään 50 % edellisenä vuonna saadusta avustuksesta, voidaan maksaa kirjallista sitoumusta vastaan sen jälkeen, kun avustushakemus on jätetty asianmukaisesti täytettynä. Muutoin avustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman.

Toiminta-avustuksen tilitys eli käyttöselvitys tulee tehdä siihen tarkoitetulla tilityslomakkeella avustuspäätöksessä mainittuun ajankohtaan mennessä. Avustuksen käytöstä on annettava selvitys siinäkin tapauksessa, että uutta avustusta ei haeta. Tilityksessä noudatetaan avustusten yleisiin myöntämisperiaatteisiin kirjattuja ohjeita.

Kohdeavustukset maksetaan tapahtuman toteuttamisen jälkeen tuloja ja menoja koskevaa hyväksyttävää tilitystä vastaan. Tilitys tulee tehdä siihen tarkoitetulla tilityslomakkeella. Tilityksen määräaika on 2 kuukautta tapahtuman ja/tai hankkeen päättymisestä. Mikäli avustuspäätös on tehty tapahtuman jälkeen, tilityksen määräaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli tilitystä tai selvitystä ei tehdä määräaikaan mennessä, avustusta ei makseta. Avustuksesta on pyydettäessä annettava tositekohtainen selvitys. Myönnetystä avustuksesta voidaan maksaa ennakkoon enintään 75 % kirjallisella sitoumuksella.