Kulttuuritoimintaan tarkoitettujen avustusten myöntämisperiaatteet

Yleistä kulttuuritoimintaan tarkoitetuista avustuksista

Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelujen tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.

Vantaan kaupunginvaltuusto myöntää kaupunkikulttuurilautakunnalle vuosittain määrärahan käytettäväksi vantaalaisen taidekulttuuritoiminnan tukemiseen. Avustus tulee hakea kuluvan kalenterivuoden aikana toteutettavaan toimintaan ja tapahtumiin. Avustusten valmistelussa huomioidaan hakijan toiminnan yhteensopivuus kulttuurin palvelualueen strategisten tavoitteiden kanssa. Avustuksen saajan edellytetään tiedotusmateriaalissaan tuovan esiin yhteistyö Vantaan kaupungin kanssa.

Kulttuuritoimintaan tarkoitettujen avustusten myöntämisperusteet noudattavat Vantaan kaupungin avustusten yleisiä myöntämisperiaatteita ja hakuohjeita. Avustuslajikohtaisesti ohjeita on tarkennettu. Avustuksia myönnetään vain hakemuksesta lukuun ottamatta teatteri- ja orkesteritukea sekä Vantaan kulttuuripalkintoja. Avustuksista päättää kaupunkikulttuurilautakunta kulttuurijohtajan esityksestä.