Paikallisen kansalaistoiminnan avustukset

Asukkaat järjestävät tapahtuman.

Vantaan kaupunki kannustaa asukkaita luomaan kaupunkia elävöittävää toimintaa eri puolille Vantaata. Avustuksia voi hakea toimintaan, joka on kaikille avointa ja edistää yhteisöllisyyttä asuinalueella.

Paikallisen kansalaistoiminnan avustukset myöntää kaupunkikulttuurilautakunta. Avustusten myöntämisessä noudatetaan lautakunnan 8.12.2021 hyväksymiä avustusperiaatteita sekä kaupunginhallituksen hyväksymiä avustusten ja apurahojen yleisiä myöntämisperiaatteita.

Paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustukset

Paikallisen kansalaistoiminnan toiminta-avustukset

Toiminta-avustus paikalliseen kansalaistoimintaan on tarkoitettu yhdistyksen sääntöjen mukaisen perustoiminnan kustannuksiin. Avustuksen omarahoitusosuus voi koostua talkootyöstä. Avustusta voivat hakea esimerkiksi kaupunginosayhdistykset, joiden toiminta on säännöllistä ja parantaa kaupunkilaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Toiminta-avustusten hakuaika vuonna 2022 on 1.2-28.2.2022.

Paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustukset

Kohdeavustusta voi hakea kyläjuhlien, erilaisten asukastapahtumien tai muun innovatiivisen hankkeen järjestämiseen. Kohdeavustus on ensisijaisesti tarkoitettu kattamaan kuluja, joita syntyy tapahtumien esiintymispalkkioista, vuokrista ja välttämättömistä toimintakuluista kuten viranomaismaksusta. Hakijan kannattaa varautua kattamaan itse osa tapahtuman kuluista.

Kohdeavustushakemus tulee täyttää huolellisesti ja palauttaa vähintään 21 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Kaupunkikulttuurilautakunta käsittelee kohdeavustuksia, jotka on jätetty vähintään 21 vuorokautta ennen kokousta. Kokousaikataulu 2022. Kohdeavustuksia voi hakea jatkuvasti. Kohdeavustukset maksetaan pääsääntöisesti tapahtuman jälkeen. Tapahtumasta aiheutuneet kulut eritellään käyttöselvityslomakkeessa kuittikohtaisesti. Käyttöselvityksen käsittelyaika on tyypillisesti 3-6 viikkoa.

Huom! Avustusta itsenäisyyspäiväjuhlien järjestämiseen haetaan taide- ja kulttuuritapahtumien kohdeavustushakemuksella.

Vinkkejä avustusta hakevalle

  • Tutustu avustusten ja apurahojen yleisiin myöntämisperiaatteisiin sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja paikallisen kansalaistoiminnan avustusten myöntämisperiaatteisiin ennen hakulomakkeen lähettämistä.
  • Ole ajoissa liikkeellä: avustusten käsittely ja päätöksenteko vie aikaa.​
  • Täytä hakemus huolellisesti.​
  • Ilmoita tapahtuman sisältö ja tiedot esiintyjistä jo hakemuksessa.​
  • Hae avustusta tapahtuman järjestämisen kannalta vain oleellisiin asioihin.​
  • Ilmoita tapahtumastasi Vantaan tapahtumakalenterissa ja hyödynnä sosiaalista mediaa tiedottamisessa.​
  • Tapahtuma ei voi tuottaa voittoa. Mahdolliset tulot otetaan huomioon maksuvaiheessa.​
  • Avustuksella ei voi kattaa kaikkia kuluja - varaudu maksamaan osa itse.​
  • Avustus maksetaan pääsääntöisesti jälkikäteen, joten varaudu omaan väliaikaisrahoitukseen.​
  • Säilytä laskut ja kuitit.

Avustuksen myöntämisessä noudatetaan kaikilta osin Vantaan kaupungin avustusten ja apurahojen yleisiä myöntämisperiaatteita.

Koosteet paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustusten ja aluerahojen saajista