Avustukset

Lapset pomppivat kesätapahtumassa - kuvituskuva

Kaupunki jakaa avustuksia sellaisten tapahtumien ja toimintamuotojen tueksi, joiden järjestäminen tekee Vantaasta paremman paikan asua ja elää. Järjestöjen toiminta-avustukset ja taiteilija-apurahat on haettava niiden tiettynä hakuaikana, kohdeavustuksia voi hakea ympäri vuoden.

Järjestöavustukset ja apurahat vuonna 2020

Koronavirustilanteen aiheuttamasta poikkeusoloista johtuen on Vapaa-ajan lautakunta 17.3.2020 kumonnut toiminta-avustusten vuoden 2019 käyttöselvitysten toimittamiselle annetut määräajat. Vapaa-ajan lautakunnan 12.5.2020 tekemän päätöksen mukaisesti vuotta 2019 koskevien toiminta-avustusten käyttöselvitykset tulee toimittaa 18.10.2020 mennessä.

Vuoden 2020 toiminta-avustusten hakuajat ovat ennallaan ja niistä on tiedotettu virallisella kuulutuksella.

Avustuksia haetaan jättämällä hakemus sähköisessä asiointipalvelussa Oma Vantaassa osoitteessa: asiointi.vantaa.fi. Oma Vantaassa jätetty hakemus siirtyy sähköisesti Vantaan kaupungin kirjaamolle. Kunkin avustuslajin nimetty hakemuslomake on näkyvissä Oma Vantaa-palvelussa vain avustuksen hakuaikana. Avustusten käytön selvitys- ja tilityslomakkeet ovat myös Oma Vantaa-palvelussa.

Mikäli avustushakemusta ei ole mahdollista jättää Oma Vantaa–asiointipalvelun kautta, avustushakemuksen voi jättää Vantaa-infon toimipaikkoihin niiden aukioloaikana tai toimittaa postitse Vantaan kaupungin kirjaamoon: PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostilla: kirjaamo@vantaa.fi. Toimipaikkoihin jätettävä hakemuslomake on saatavissa avustuslajien yhteyshenkilöiltä.

Avustushakemukset liiteasiakirjoineen on oltava jätettynä Oma Vantaa–asiointipalvelussa tai toimitettuna Vantaan kaupungin kirjaamoon viimeistään mainittuna määräpäivänä. Vantaa-infoon toimitettaessa hakemukset ja liitteet on oltava jätettynä viimeistään määräpäivänä Vantaa-infon toimipaikan aukioloaikana. Vantaa-infon aukioloajat ja mahdolliset poikkeusaukioloajat ilmoitetaan Vantaa-infon sivulla: www.vantaa.f/vantaainfo. Sekä sähköisten että paperisten tai postin kuljetettavaksi annettujen hakemusten ja muiden asiakirjojen on oltava perillä palautuspisteissä määräaikaan mennessä tai hakemus katsotaan myöhästyneeksi.

Avustusten hakuajat sekä hakemusten viimeiset jättöajankohdat ilmoitetaan virallisella Kuulutuksella: Vantaan kaupunki julistaa haettavaksi järjestöavustuksia ja apurahoja vuonna 2020

Avustuksien myöntämisessä noudatetaan hakuaikana voimassa olevia avustusten yleisiä sekä avustuslajikohtaisia myöntämisperiaatteita. Avustusten myöntämisperiaatteet ja hakuohjeet löytyvät kunkin avustuksen omilta sivuilta.

Paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustusta nyt myös korona-ajan palveluihin ja epidemian vaikutuksia lieventävään toimintaan.

Avustusten myöntämisperiaatteet

Avustusten hakemisessa ja myöntämisessä noudatetaan avustusten yleisiä myöntämisperiaatteita sekä avustuslajikohtaisia periaatteita ja ohjeita.

Avustusten ja apurahojen yleiset myöntämisperiaatteet voimassa alkaen 1.1.2018

Myönnetyistä avustuksista löytyy tietoa toimielinten kokousten pöytäkirjoista.

Henkilötietojen käsittely Vantaan kaupungilla

Jatkuvasti haettavissa olevat avustukset

Vapaa-ajan lautakunta myöntää Vantaan markkinointitukea Vantaalla järjestettävän suuren kulttuuritilaisuuden yhteydessä tapahtuvaan Vantaan kaupungin näkyvyyden vahvistamiseen ja markkinointiin. Vantaan markkinointituella ei ole ennalta määrättyä hakuaikaa, vaan haku on jatkuva.

Vapaa-ajan lautakunta myöntää kohdeavustuksia taide- ja kulttuuritapahtumien ja itsenäisyyspäiväjuhlien järjestämiseen Vantaalla sekä ystävyysseuratoimintaan. Kohdeavustushakemuksia käsitellään tammikuun, huhtikuun ja syyskuun kokouksissa.

  • Kohdeavustushakemus tulee jättää viimeistään 21 vuorokautta ennen tapahtumaa tai muun tilaisuuden aloittamista ja hakemus on jätettävä noin kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltävän.
  • Myöntämisperiaatteet ja hakuohjeet

Vapaa-ajan lautakunta myöntää harrasteliikunnan ohjaajatukea vantaalaisiin kohdistuvan harrasteliikuntatoiminnan ohjaajakorvauksiin.

Vapaa-ajan lautakunta myöntää kohdeavustusta nuorisotoimintaan. Kohdeavustuksia ovat: projektiavustus, leiriavustus, nuorten toimintaraha, starttiavustus, kumppanuusavustus.

Vapaa-ajan lautakunta myöntää paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustuksia toimintaan, joka edistää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä elävöittää yhteisöjä eri puolilla Vantaata. Avustuksia myönnetään esimerkiksi kyläjuhlien ja asukastapahtumien järjestämiseen sekä muihin innovatiivisiin hankkeisiin.

  • Avustushakemukset on jätettävä vähintään 21 päivää ennen tapahtumaa, johon avustusta haetaan ja 21 päivää ennen kokousta, jossa hakemus halutaan käsiteltäväksi.
  • Myöntämisperiaatteet ja hakuohjeet

Ajankohtaista