Esityslistat, pöytäkirjat ja liitteet

Kaupunginvaltuusto 25.1.2021

YK0048 Yleiskaava 2020 kaavakartta, 25.1.2021

YK0048 Yleiskaava 2020 Oikeusvaikutteinen liitekartta: arvokas kulttuuriympäristö, 25.1.2021

YK0048 Yleiskaava 2020 Oikeusvaikutteinen liitekartta: luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet 25.1.2021

YK0048 Yleiskaava 2020 Yleiskaavan selostus 25.1.2021

Kaupunginhallitus 11.1.2021

Liitteet:

Yleiskaavan Natura-arvioinnista saatu lausunto: Metsähallitus

Yleiskaavan Natura-arvioinnista saatu lausunto: Uudenmaan ELY-keskus

Maantie 152 välillä Tuusulanväylä – Hämeenlinnanväylä / aluevaraussuunnitelman selostus, kokonaan

Yleiskaavatoimikunnan kokouksen pöytäkirja 22.10.2020

4. Yleiskaava (YK0048) hyväksyminen

Liite 1 Kaavakartta

Liite 2 Oikeusvaikutteinen liitekartta: arvokas kulttuuriympäristö

Liite 3 Oikeusvaikutteinen liitekartta: luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet

Liite 4 Merkintöjen selitykset ja määräykset, 22,10,2020

5. Muistutusten ja lausuntojen vastineiden hyväksyminen

Vuorovaikutusraportti IV, luonnos II 14.9.2020

Lausuntotiivistelmät vastineineen 22.10.2020

Yleiskaavatoimikunnan pöytäkirja 28.9.2020

Asia 4

Elinkeinopoliittisen vaikutusten arviointi, päivitys

Taloudellisten vaikutusten arviointi, päivitys

Liikenteellisten vaikutusten arvioinnin päivitysliite

Asumisen vaikutusten arviointi, päivitys

Kaupan vaikutusten arviointi, päivitysliite

Melu ja ilmanlaatu vaikutusten arviointi, päivitysliite

Ilmastovaikutusten arviointi, päivitysliite

Sosiaalisten vaikutusten arviointi, päivitys

Vaikutukset kulttuuriympäristöön, päivitys

Asia 5

Merkintöjen selitykset ja määräykset

Kaavakartta

Oikeusvaikutteinen liitekartta: arvokas kulttuuriympäristö

Oikeusvaikutteinen liitekartta: luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet

Asia 6

Vuorovaikutusraportti IV, luonnos II 14.9.2020

Yleiskaavatoimikunnan pöytäkirja 14.9.2020

Tiivistelmä yleiskaavaehdotuksesta saaduista lausunnoista ja alustavia vastineita

Vuorovaikutusraportti IV, muistutusten vastineraportti, luonnos II

Kaupunginhallitus 23.3.2020

YK0048 Yleiskaava 2020 kaavakartta 23.3.2020
YK0048 Yleiskaava 2020 Oikeusvaikutteinen liitekartta: arvokas kulttuuriympäristö 23.3.2020
YK0048 Yleiskaava 2020 Oikeusvaikutteinen liitekartta: luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet 23.3.2020
YK0048 Yleiskaava 2020 Yleiskaavan selostus 23.3.2020
YK0048 Yleiskaava 2020 Vastineet luonnoksesta annettuihin lausuntoihin 23.3.2020

Yleiskaavaluonnos lausunnot yhteenveto

Lahokaviosammal Vantaalla: esiintymisselvitys ja suojelusuunnitelma, henkilötiedot peitetty

Pöytäkirja 27.2.2020

Liite 1 yleiskaavaehdotus kaavakartta

Liite 2 Arvokas kulttuuriympäristö, liitekartta

Liite 3 Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet, liitekartta

Liite 4 merkinnät ja määräykset

Liite 5 Yleiskaavan selostus

Liite 6 Luonnos lausuntojen vastineet

Liite 7 Luonnos lausunnot yhteenveto

Liite 8a Asumisen vaikutustenarviointi

Liite 8b Elinkeinopoliittiset vaikutukset

Liite 8c Ilmastovaikutukset

Liite 8d Kaupan vaikutukset

Liite 8e Liikenteelliset vaikutukset

Liite 8e Liikenteelliset vaikutukset, liitteet

Liite 8f Melu- ja ilmanlaatuvaikutukset

Liite 8g Sosiaalisten vaikutusten arviointi

Liite 8h Taloudelliset vaikutukset

Liite 8i Vaikutukset kulttuuriympäristöön

Liite 8j Luontovaikutusten arviointi

Liite 8j Luontovaikutusten arviointi, liitte

Liite 9 Vuorovaikutusraportti osa 3, mielipiteetet

Liite10 Muutokset merkintöihin ja määräyksiin

Liite 11 Muutokset kartan ratkaisuihin

Liite 12 Selvitys puroluonnon täydennyskohteista

Liite 13 Viljelypalstaselvitys

Yleiskaava 2020 ehdotus -esitys 16.12.2019

Liite 14. Tiivistelmä yleiskaavatoimikunnan muutosesityksistä

Asia 5, liite 1 Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset 27.2.2020, tekniset korjaukset

Pöytäkirja 20.1.2020

Pöytäkirja 21.11.2019

Asia 4 Liite 1 Muutosesityksiä yleiskaavaan Itä-Vantaa

Asia 5 Liite 1 Muutosesityksiä yleiskaavaan Keski-Vantaa

Asia 6 Liite 1 Muutosesityksiä yleiskaavaan Länsi-Vantaa

Asia 7 Liite 1 Muutokset ja täydennykset yleiskaavan muutosesityksiin 16.9., 7.10. ja 4.11.2019

Asia 8 Liite 1 Yleiskaava 2020 ehdotuksen kartta

Asia 8 ja asia 7 esittelyaineistot

Asia 9 Liite 1 Yleiskaava 2020 ehdotus merkinnät ja määräykset

Asia 9 Liite 2 ehdotuksen ja luonnoksen määräyksien vertailu

Asia 9 Merkittävimmät muutosesitykset määräyksiin, esittelyaineistot

Asia 10 Liite1 Baanaverkko Vantaalla raportti 17.1.2019

Asia 10 Liite 2 Ympäristöriskejä mahdollisesti aiheuttavien toimintojen vaikutustenarviointi

Pöytäkirja 16.12.2019

Pöytäkirja 4.11.2019

Asia 4 liite 1: Muutosesityksiä yleiskaavaan / Itä-Vantaa

Asia 5 liite 1: Alustavia määräyksiä: asuminen ja viheryhteyden kehittämiskohta

Asia 5 liite 2: Muutosesityksiä yleiskaavaan / Keski-Vantaa

Asia 6 liite 1: Muutosesityksiä yleiskaavaan / Länsi-Vantaa

Asia 6 liite 2: Baanaverkko Vantaalla

Asia 7 liite 1: Sosiaalisten vaikutusten arviointi

Asia 7 liite 2: Sosiaalisten vaikutusten arviointi, tiivistelmä

Pöytäkirja 7.10.2019

Liitteet

Asia 5 liite 1 Alustavat määräykset

Asia 5 liite 2 Muutosesityksiä yleiskaavaan

Asia 6 Melu- ja ilmanlaatuvaikutusten arviointi

Asia 7 Puroluonnon täydennysehdotuksia

Asia 8 Viljelyspalstaselvitys

Pöytäkirja 16.9.2019

Liitteet:

Asia 4. Taloudellisten vaikutusten arviointi

Asia 5. Elinkeinopoliittisten vaikutusten arviointi

Asia 6. Muutosesityksiä yleiskaavaan / Itä-Vantaa

Pöytäkirja 11.9.2019

Liite: Vuorovaikutusraportti

Pöytäkirja 19.8.2019

Liitteet:

Asia 3 Liite 1 Luontovaikutukset

Asian 3 liiteraportin liitteet

Liitekartta 1

Liitekartta 2

Liitekartta 3

Liitekartta 4

Liitekartta 5

Liitekartta 6

Liitekartta 7

Liitekartta 8

Liitekartta 9a

Liitekartta 9b

Liitekartta 10

Muut liitteet

Asia 4 Liite 1 Vaikutukset kulttuuriympäristöön

Asia 5 Liite 1 Ilmastovaikutusten arviointi

Pöytäkirjaa 10.6.2019

Liitteet:

Yleiskaavan kaupan vaikutusten arviointi -raportti

Vantaan yleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, raporttiluonnos

Vantaan yleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, liitteet

Vantaan yleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, esittelykalvot

Pöytäkirja 13.5.2019

Tiivistelmä saaduista lausunnoista

Pöytäkirja 2.4.2019

Kaupunginhallitus 11.2.2019

Listateksti

Luonnos, kartta 28.1.2019

Luonnos, määräykset 28.1.2019

Luonnos, selostus 28.1.2019

Yleiskaavaluonnoksen vaihtoehdot Hiekkaharjussa, 28.1.2019

Pöytäkirja 21.1.2019

Liite 1. Yleiskaava 2020 luonnos, kartta 21.1.2019

Liite 2. Yleiskaava 2020 luonnos, määräykset 21.1.2019

Liite 3. Yleiskaava 2020 luonnos, selostus 21.1.2019

Liite 4. Yleiskaavatoimikunnan muutosesitykset

Pöytäkirja 17.12.2018

Yleiskaava 2020 luonnos, kartta versio 2, 17.12.2018

Yleiskaava 2020 luonnos, määräykset 17.12.2018

Yleiskaava 2020 luonnos, selostus 17.12.2018

Yleiskaavatoimikunnan muutosesitykset

Pöytäkirja 19.11.2018 / 2

Yleiskaava 2020 luonnoskartta, Versio 1, seuraava julkaistaan 17.12.2018

Yleiskaava 2020 luonnoksen määräykset

Muutosesitykset 15.10. yleiskaavatoimikunnan esityksiin

Yleiskaava 2020 Vuorovaikutusraportti II

Yleiskaava 2020 Luo alueet

Pöytäkirja 19.11.2018 / 1

Liitteet:

Asia 3: Toimitila-alueet

Ehdotus yleiskaavaluonnokseen merkittäviksi toimitila-alueiksi

Ehdotus toimitila-alueiden merkinnöiksi ja määräyksiksi yleiskaavaluonnokseen

Asia 4: Palveluverkko yleiskaavassa

Ehdotus yleiskaavaluonnokseen merkittäviksi palvelujen ja hallinnon sekä urheilu-ja virkistystoimintojen alueiksi

Ehdotus palvelujen ja hallinnon sekä urheilu- ja virkistystoimintojen merkinnöiksi ja määräyksiksi yleiskaavaluonnokseen

Pöytäkirjat:

Kokous 15.10.2018

Kokous 1.10.2018

Asia 1:

Liite 1. Selvitys Vantaan ekologisista yhteyksistä

Liite 2. Esitys Yleiskaava 2020 luonnonsuojelualueista

Liite 3. Kartta esitetyistä luonnonsuojelualueista ja ekologisista yhteyksistä

Liite 4. Muutosesitykset, asia 1

Asia 2:

Liite 4. Kartta vanhoista ja uusista lentomelukäyristä

Liite 5. Kartta yleiskaavaluonnokseen ehdotettavista merkinnöistä

Asia 3:

Liite 1. Kalvosarja yleiskaavaluonnokseen ehdotettavista liikennemerkinnöistä ja -määräyksistä

Liite 2. Kartta yleiskaavaluonnokseen ehdotettavista joukkoliikennemerkinnöistä

Liite 3. Kartta yleiskaavaluonnokseen ehdotettavista liikennealue- ja liikenneyhteysmerkinnöistä

Liite 4. Taulukko yleiskaavaluonnokseen esitettävistä merkinnöistä ja määräyksistä

Asia 4:

Liite 1. Yleiskaavaluonnoksen ulkoilureitit

Liite 2. Ulkoilureittien, virkistysalueyhteyksien ja ratsastusreittien kuvaukset

3.9.2018

4.6.2018
28.5.2018
23.4.2018
12.3.2018
29.1.2018

4.12.2017
27.11.2017
20.11.2017
6.11.2017
2.10.2017

Ajankohtaista