Vanhusneuvosto


Vanhusneuvosto on kuntalain 27 §:ssä tarkoitetulla tavalla ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi asetettu vaikuttamistoimielin. Vantaalla vanhusneuvosto on toiminut jo vuodesta 1999 asti.

Vanhusneuvoston tehtävät

 • osallistuu ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen arviointiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
 • osallistuu ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia edistävien palvelujen suunnitteluun sekä seuraa ja arvioi näiden palvelujen toteutumista
 • edistää ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien palvelujen suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan
 • ottaa kantaa ja antaa lausuntoja asioista, joilla on vaikutusta iäkkään väestön elinoloihin ja iäkkäiden henkilöiden palveluihin
 • laatii oman toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen

Vanhusneuvoston toimintasäännöt. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 20.9.2021

Vanhusneuvoston toiminta vuonna 2022

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelmassa otetaan huomioon vanhuspalvelulain velvoitteet koskien suunnitelmaa ikääntyneen väestön tukemiseksi (§ 5), palvelujen riittävyyden arvioimiseksi (§ 6) sekä vanhusneuvoston mahdollisuusiin osallistua ja vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, seurantaan ja arviointiin ikäihmisiä koskevissa asioissa (§ 11). Lisäksi vanhusneuvosto pyrkii vuonna 2020 parantamaan vaikuttamismahdollisuuksiaan sekä hahmottamaan ikäystävällisen Vantaan edellytyksiä.

Tutustu toimintasuunnitelmaan 2021

Vuoden 2020 toimintakertomus

Kokousaikataulu vuonna 2022

 • Keskiviikko 26.1. klo.13:00 - 16:00
 • Keskiviikko 9.3. klo.13:00 - 16:00
 • Keskiviikko 17.4. klo.13:00 - 16:00
 • Keskiviikko 11.5. klo.13:00 - 16:00
 • Keskiviikko 15.6. klo.13:00 - 16:00
 • Kesätauko
 • Keskiviikko 24.8 klo.13:00 - 16:00
 • Keskiviikko 5.10 klo.13:00 - 16:00
 • Keskiviikko 3.11 klo.13:00 - 16:00
 • Keskiviikko 14.12 klo.13:00 - 16:00

Vanhusneuvoston kokoonpano 2021 - 2023

Varsinaiset jäsenet:

Raimo Huvila (puheenjohtaja)
Marja-Liisa Saares (varapuheenjohtaja)
Anneli Karhunen
Risto Pyhältö
Håkan Sandell
Taisto Mäntynen
Marja Leppänen
Olli Korkalainen
Hannele Pekkola
Timo Lahtinen
Eija Savela
Reijo Söderberg

Varajäsenet:

Georg Nummelin
Sirkka Laaksonen
Lasse Nikula
Seija Puha
Guy Barman
Markku Heikkilä
Varpu Peltonen
Lasse Eva
Leena Lauren
Kari Saari
Marja-Vuokko Mäkinen
Ritva Nordlund

Eläkeläisjärjestöjen edustajat vanhusneuvostossa

Varsinaiset edustajat

Riitta Ohtamaa (Eläkeliitto)
Ari Martinaho (Eläkeläiset ry)
Eero Salo (Eläkkeensaajat ry)
Leena Tilli (Kansalliset seniorit ry)
Seppo Piitulainen (Vantaan kristilliset eläkeläiset ry)
Taina Kulusjärvi-Touray (Opetusalan seniorijärjestö OSJ ry)

Varaedustajat

Raija Laakso (Eläkeläiset ry)
Jouko Koskinen (Eläkkeensaajat ry)
Ruben Karlsson (Vanda svenska pensiönärer rf)
Anneli Korhonen (Julkisen alan eläkeläiset ry)
Eeva Vuorinen (Opetusalan seniorijärjestö OSJ ry)

Vanhusneuvoston uutiskirjeet 2015 - 2018