Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lautakunta vastaa kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollosta. Sen tehtävänä on huolehtia, että kaupungissa toimitaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevien lakien mukaan. Se esimerkiksi päättää palvelutuotannon kilpailutuksesta ja palvelujenhankinnasta. Lautakunnan ohella toimii myös sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto. Lautakuntien, jaostojen ja liikelaitosten johtokuntien tehtäväkohtaisesta päätösvallasta säädetään Vantaan kaupungin Hallintosäännön 10 luvun 1–14 §:issä.

Lautakunnan tehtävänä on tehtäväalueellaan, ellei lautakunta ole toisin määrännyt tai ellei toisin ole säädetty tai määrätty:

  • ratkaista laissa ja sen nojalla annetussa asetuksessa säädetyt sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen antamat tehtävät,
  • päättää työvoiman ja muiden voimavarojen sijoittamisesta eri palvelualueille,
  • päättää palvelutuotannon kilpailuttamisesta ja palveluhankinnoista kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti,
  • päättää vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten henkilökuljetusten hankinnasta,
  • päättää hankintatoimivaltaansa kuuluvan hankinnan osalta kuntien yhteishankintayksikön järjestämään tarjouskilpailuun tai kilpailuttamaan hankintasopimukseen liittymisestä,
  • päättää toimialansa asiakas- ja muiden maksujen ja korvausten perusteista,
  • päättää sopimuksista ja muista oikeustoimista, kaupungin puhevallan käyttämisestä sekä esitysten ja lausuntojen antamisesta ulkopuolisille, ja
  • päättää toimipisteen perustamisesta tai lakkauttamisesta.

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa kaupunginhallituksen edustaja on Maarit Raja-Aho ja varaedustaja Sakari Rokkanen toimikaudella 2021–2025 (-2022).

Sidonnaisuudet ja yhteystiedot

Jäsenet

puheenjohtaja
Letto Pirkko, koordinoiva ylihammaslääkäri, sd.

+358 50 370 6756
pirkko.letto@vantaa.fi
varapuheenjohtaja
Orpana Anitta, VTM, Lehtori, kok.

+358 50 379 4425
anitta.orpana@vantaa.fi
jäsen
Airaksinen Marja, kesk.


marja.airaksinen@vantaa.fi
jäsen
Eerola Antero, toimittaja, vas.

+358 40 323 0176
antero.eerola@vantaa.fi
jäsen
Eklund Kalle, sd.


kalle.eklund@vantaa.fi
jäsen
Friman Reija, vihr.


reija.friman@vantaa.fi
jäsen
Hakala Heli, Erityisopettaja, kok.


heli.hakala@vantaa.fi
jäsen
Ibrahim Aadan, sd.


aadan.ibrahim@vantaa.fi
jäsen
Jashanica Xhemail, kok.

+358 45 341 4030
xhemail.jashanica@vantaa.fi
jäsen
Karlsson Patrik, Skolföreståndare/Koulunjohtaja, r.
Kimokuja 4 A 4, 01200 Vantaa
+358 40 728 6447
patrik.karlsson@vantaa.fi
jäsen
Linnansalmi Sari


sari.linnansalmi@vantaa.fi
jäsen
Siponen Ari, Terveyspalveluyrittäjä, ps.


ari.siponen@vantaa.fi
jäsen
Tawasoli Eva, Terveydenhoitaja, vihr.
Vantaa

eva.tawasoli@vantaa.fi

Varajäsenet

varajäsen
Eva Lasse, Kauppateknikko,LKV, ps.
Uudentuvantie 13, 01680 Vantaa
+358 400 212 221
lasse.eva@vantaa.fi
varajäsen
Evans Anja, ps.


anja.evans@vantaa.fi
varajäsen
Hokkanen Kari, sd.
Suitsikuja1b15, 01200 Vantaa

kari.hokkanen2@vantaa.fi
varajäsen
Leppänen Taava, kok.


taava.leppanen@vantaa.fi
varajäsen
Lindblad-Palo Salla, Sairaanhoitaja YAMK, sd.
Orvokkitie 26 B 3, 01300 Vantaa
+358 44 055 8897
salla.lindblad-palo@vantaa.fi
varajäsen
Lumberg Lucas, kok.


lucas.lumberg@vantaa.fi
varajäsen
Lustig Markus, kok.


markus.lustig@vantaa.fi
varajäsen
Nieminen Miikku, Varapuheenjohtaja, sd.


miikku.nieminen@vantaa.fi
varajäsen
Peura Sirpa, Apteekkari, kok.
01400 Vantaa

sirpa.peura@vantaa.fi
varajäsen
Pitkänen Noora, kesk.


noora.pitkanen@vantaa.fi
varajäsen
Romppainen Riku, vihr.


riku.romppainen@vantaa.fi
varajäsen
Varpula Minna, vihr.


minna.varpula@vantaa.fi
varajäsen
Volanen Matti Vesa, vas.


matti.volanen@vantaa.fi