Opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Opetuslautakunnan ohella toimii opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto, joka vastaa ruotsinkielisestä varhaiskasvatuksesta, päivähoidosta ja opetuksesta. Jaoston jäsenien ja varajäsenien pitää kuulua ruotsinkieliseen kieliryhmään.

Opetuslautakunnan ruotsinkielisessä jaostossa kaupunginhallituksen edustaja on Marianne Sieviläinen ja varaedustaja Anitta Orpana toimikaudella 2017-2019.

Sidonnaisuudet ja yhteystiedot

Jäsenet

puheenjohtaja
Rehnström Kristian, r.

+358 50 453 4271
kristian.rehnstrom@vantaa.fi
varapuheenjohtaja
Markelin Hans, vtm, sd.
Esikkotie 5 A 6, 01300 01300

hans.markelin@vantaa.fi
jäsen
Kojo Klaus, vihr.


klaus.kojo@vantaa.fi
jäsen
Lindfors Susanna, r.


susanna.lindfors@vantaa.fi
jäsen
Nurmi-Kokko Tiina, sd.


tiina.nurmi-kokko@vantaa.fi

Varajäsenet

varajäsen
Andergård Martin, r.


martin.andergard@vantaa.fi
varajäsen
Cedercreutz-Pesonen Madeleine, sd.


madeleine.cedercreutz-pesonen@vantaa.fi
varajäsen
Mannola Max, vihr.


max.mannola@vantaa.fi
varajäsen
Siimelä Susanne, r.


susanne.siimela@vantaa.fi
varajäsen
Viksten Tony, sd.


tony.viksten@vantaa.fi

Ajankohtaista