Valtuustovaliokunta 2017-2021

Kaupunginvaltuusto valitsee vuosittain valtuustovaliokunnan, joka valmistelee valtuustossa vireillä olevia asioita sekä käsittelee muita valtuuston työskentelyä koskevia kysymyksiä. Valtuustovaliokunnan puheenjohtaja on kaupunginvaltuuston puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt valtuuston ensimmäinen tai toinen varapuheenjohtaja.

Valtuustovaliokunnan kokouksiin osallistuvat asiantuntijoina kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.

Antti Lindtman Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Carita Orlando Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja
Sirpa Kauppinen Kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja

Jäsen (henkilökohtainen varajäsen)
Sakari Rokkanen (Sami Kanerva)
Minna Räsänen (Pirkko Letto)
Anniina Kostilainen (Eve Rämö)
Niilo Kärki (Kai-Ari Lundell)
Antero Eerola (Jari Jääskeläinen)
Patrik Karlsson (Stefan Åstrand)
Tiina Tuomela (Jouko Jääskeläinen)
Jussi Vähäkangas (Juha Hirvonen)
Pietari Jääskeläinen (Timo Auvinen)

Ajankohtaista