Kaupunginvaltuusto

Vantaan kaupungintalo
Kaupunginvaltuusto kokoontuu lähes kuukausittain Vantaan kaupungintalolla (Asematie 7, 01300 Vantaa).

Kaupunginvaltuusto on Vantaan kaupungin korkein päättävä elin. Valtuustolle kuuluu kunnan strategiasta, toiminnasta ja taloudesta päättäminen, valtuusto edistää myös kuntalaisten suoraa osallistumista kunnan toimintaan ja päätöksentekoon. Kaupunginvaltuusto ja valtuuston varajäsenet valitaan neljän vuoden välein järjestettävissä kunnallisvaaleissa.

Vantaan kaupunginvaltuustoon 2021–2025 kuuluu 67 jäsentä. Valtuustopaikat jakautuvat seuraavasti: kokoomus 18 valtuustopaikkaa, SDP 16 paikkaa, perussuomalaiset 11 paikkaa, vihreät 9 paikkaa, vasemmistoliitto 4 paikkaa, keskusta 2 paikkaa, kristillisdemokraatit 2 paikkaa, Liike Nyt 2 paikkaa, RKP 2 paikkaa, 1 sitoutumaton.

Kaupunginvaltuusto kokoontuu lähes kuukausittain. Kaupunginvaltuuston kokousta edeltävänä torstaina valtuustolle järjestetään selostustilaisuus ja kyselytunti. Selostustilaisuudessa valtuustolle esitellään kokouksessa päätettävänä olevia asioita yksityiskohtaisemmin, lisäksi voidaan käsitellään muita ajankohtaisia asioita. Selostustilaisuuksien päätteeksi pidetään kyselytunti, jonka aikana valtuutetuilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä kaupungin viranhaltijoille ja johtajistolle.

Kaupunginvaltuuston kokoukset ja selostustilaisuudet ovat avoimia tilaisuuksia. Asukkaat ovat tervetulleita paikanpäälle seuraamaan keskustelua ja päätöksentekoa. Valtuuston kokouksia ja selostustilaisuuksia on jo vuodesta 2013 asti voinut seurata verkkolähetysten kautta Vantaa-kanavalla.

Kuntalaki korostaa valtuuston vahvaa asemaa ja kokonaisvastuuta kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tehtäviin kuuluu vastuu kunnan strategisesta päätöksenteosta mm. toiminnan pitkän tähtäimen tavoitteiden sekä päämäärien hahmottamisessa ja linjaamisessa (Kuntalaki § 14).

Valtuuston infot ja kokoukset Vantaa-kanavalta

Päätösasioista poimittua