Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto on Vantaan kaupungin korkein päättävä elin. Valtuustolle kuuluu kunnan strategiasta, toiminnasta ja taloudesta päättäminen, valtuusto edistää myös kuntalaisten suoraa osallistumista kunnan toimintaan ja päätöksentekoon. Kaupunginvaltuusto ja valtuuston varajäsenet valitaan neljän vuoden välein järjestettävissä kunnallisvaaleissa.

Vantaan kaupunginvaltuustoon 2017-2021 kuuluu 67 jäsentä (sd./18, kok./16, vihr./11, ps./5, vas./5, kesk/3, rkp./2, kd./5, ilman valtuustoryhmää/2). Kaupunginvaltuusto kokoontuu lähes kuukausittain kaupungintalolla Tikkurilassa (Asematie 7).

Kaupunginvaltuuston kokousta edeltävänä torstaina valtuustolle järjestetään selostustilaisuus ja kyselytunti. Selostustilaisuudessa valtuustolle esitellään kokouksessa päätettävänä olevia asioita yksityiskohtaisemmin, lisäksi voidaan käsitellään muita ajankohtaisia asioita. Selostustilaisuuksien päätteeksi pidetään usein myös kyselytunti, jonka aikana valtuutetuilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä kaupungin viranhaltijoille ja johtajistolle.

Kaupunginvaltuuston kokoukset ja selostustilaisuudet ovat avoimia tilaisuuksia. Asukkaat ovat tervetulleita paikanpäälle seuraamaan keskustelua ja päätöksentekoa. Valtuuston kokouksia ja selostustilaisuuksia on jo vuodesta 2013 asti voinut seurata verkkolähetysten kautta Vantaa-kanavalla.

Kuntalaki korostaa valtuuston vahvaa asemaa ja kokonaisvastuuta kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tehtäviin kuulu vastuu kunnan strategisesta päätöksenteosta mm. toiminnan pitkäntähtäimen tavoitteiden ja päämäärien hahmottaminen ja linjaaminen (kuntalaki § 14).

Valtuuston infot ja kokoukset Vantaa-kanavalta

Päätösasioista poimittua

Ajankohtaista