Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuustolla on vastuu kunnan toiminnasta, kun taas kaupunginhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta.

Kaupunginhallitus vastaa hallinnon ja taloudenhoidon lisäksi valtuuston päätösten valmistelusta, päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Valtuustokaudella 2021–2025 Vantaan kaupunginhallitukseen kuuluu 15 jäsentä (kok 4, sd 4, ps 3, vihr 2, kesk 1, vas 1) ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Kaupunginvaltuusto valitsee heidät kahden vuoden toimikaudeksi. Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen sekä apulaiskaupunginjohtajat esittelevät asioita kaupunginhallitukselle.