Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuustolla on vastuu kunnan toiminnasta, kun taas kaupunginhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta.

Kaupunginhallitus vastaa hallinnon ja taloudenhoidon lisäksi valtuuston päätösten valmistelusta, päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Valtuustokaudella 2017-2021 Vantaan kaupunginhallitukseen kuuluu 13 jäsentä (kok./4, sd./4, vihr,/2, ps./1, vas./1, kd./1) ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Kaupunginvaltuusto valitsee heidät kahden vuoden toimikaudeksi. Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen sekä apulaiskaupunginjohtajat esittelevät asioita kaupunginhallitukselle.

Ajankohtaista