Ulkomailla asuva voi äänestää kirjeitse vaaleissa

Ulkomailla vaalien aikaan? Voit antaa äänesi kirjeitse.

Kirjeäänestys ulkomailta

Suomessa on otettu käyttöön kirjeäänestys ulkomailta kevään 2019 eduskuntavaaleista alkaen. Sekä ulkomailla pysyvästi asuvat että vaalien ajan ulkomailla tilapäisesti oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää valtiollisissa vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Pysyvästi ulkomailla asuvat eivät ole äänioikeutettuja alue- tai kuntavaaleissa.

Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle. Luethan kirjeäänestysasiakirjojen mukana tulevat ohjeet huolellisesti ennen kirjeäänestyksen lomakkeen täyttämistä.

Kirjeäänestysmateriaalit voi tilata noin kolme kuukautta ennen vaaleja. Äänestäminen on mahdollista heti ehdokasnumeroiden julkistuksen jälkeen. Kirjeäänen tulee olla perillä vaaliviranomaisella viimeistään 21.1.2022, jotta se voidaan ottaa huomioon aluevaaleissa.

Yleistä tietoa kirjeäänestyksestä sekä tilaus- ja toimintaohjeet löydät oikeusministeriön nettisivuilta. Katso lisätietoja ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.


Kirjeäänestysohje