Vaalit

Ihmisiä kaupungintalon edustalla

Suomessa toimitetaan kolmet yleiset valtakunnalliset vaalit: eduskuntavaalit ja kuntavaalit joka neljäs vuosi sekä tasavallan presidentin vaali joka kuudes vuosi. Näiden lisäksi on joka viides vuosi järjestettävät europarlamenttivaalit.

Seuraavana ovat vuorossa kuntavaalit huhtikuussa 2021.

Vaalien toimittamisesta Vantaalla vastaa keskusvaalilautakunta vaalitoimiston avustuksella.

Löydät vaalipäivän äänestyspaikkasi kartalla kotiosoitteen perusteella osoitteessa www.aanestyspaikat.fi (palvelu on käytössä vain vaalien alla).

Mikäli olet epävarma äänestyspaikastasi tai äänestysoikeudestasi, voit tiedustella asiaa Digi- ja väestötietovirastosta (puh 0295 535 530).


Lue myös muista vaikuttamisen keinoista.
Lisätietoa vaaleista löydät oikeusministeriön vaalit.fi-sivuilta.

Vantaan ennakkoäänestyspaikat

Jos äänestät ennakkoon, voit valita monista vaihtoehtoisista paikoista. Kuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 7.–13.4.2021.

Kirjeäänestys ulkomailta

Sekä ulkomailla pysyvästi asuvat että vaalien ajan ulkomailla tilapäisesti oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta.

Vanhus istuu kotonaan

Tietoa kotiäänestyksestä

Jos et ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestyspaikalle, ilmoittaudu kuntavaalien kotiäänestykseen viimeistään 6.4.2021 klo 16:00 mennessä.

Lue lisää vaaleista

Vaalit.fi-sivustolta saat lisätietoa Suomessa järjestettävistä vaaleista.