Asukasraadit

Asukas- ja käyttäjäraadit ovat vantaalaisista koostuvia ryhmiä, jotka osallistuvat kaupungin palvelujen ja hankkeiden valmisteluun.

Asukasraadit ja kehittäjäryhmät ovat olleet mukana valmistelemassa niin kaupungin strategiaa ja organisaatiota kuin palveluita.

Uusi Vantaa -asukasraati

Vantaan organisaatiouudistus (Uusi Vantaa) astui voimaan 1.1.2020. Vantaalaiset osallistuivat uudistuksen valmisteluun vuonna 2018-2020 ja heidän ajatuksiaan kuultiin asukasraadissa ja järjestöseminaareissa. Lisäksi aihetta käsiteltiin vammais- ja vanhusneuvostojen sekä nuorisovaltuuston, Svenska kommitténin ja monikulttuurisuusasian neuvottelukunnan yhteisessä tilaisuudessa.

Asukasraatiin sai hakea verkossa, Vantaa-infoissa ja asukastiloissa elokuussa. 140 hakijasta raatiin valittiin 25. Valinnat tehtiin anonyymisti painottaen vantaalaisia edustavaa ikärakennetta, äidinkieltä, asuinaluetta ja koulutus- ja työtilannetta.

Raati kokoontui yhteensä neljä kertaa syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana. Raadin kokoontumisissa juotiin kahvit, kuultiin monipuolisesti asiantuntijoita ja käytiin yhdessä keskustelua liittyen muun muassa kaupunkiorganisaatioon ja toimintatapoihin. Uusi Vantaa-valmistelijoita osallistui raadin kokoontumisiin.

Lue lisää, miten osallistujia etsittiin.

Asukasraadin tapaamiset

Asukasraati tapasi ensimmästä kertaa syyskuussa 2018. Asukasraadin ensimmäisessä tapaamisessa keskusteltiin, millaiset tavoitteet uudistuksella pitäisi olla. Alla kuvitus asioista ja teemoista, jotka tulisi näkyä Uudessa Vantaassa.

Kuvassa asukasraadin nimeämiä asioita, joiden tulisi näkyä Vantaan uudessa organisaatiossa: yhtenäinen strategia, johtaminen kokonaisuutena, asuinalueet, ihmiset, tasa-arvoisuus, osallisuus, kumppanuus, viestintä, turvallisuus, yhteisöllisyys, ketteryys toiminnassa, palveleva puhelin, eri-ikäiset kohtaamaan, nuoret, maahanmuuttajat, asukastilat

Lisäksi asukasraati luonnosteli asukkaiden näkökulmasta toimivan ja arkea helpottavan toimialarakenteen.

Tulevaisuuden toimialat: Kuntalaispalvelut, Asukas/kuntalainen, Mahdollistava vastuunkantaja, Rakennepalvelut

Lue lisää Uusi Vantaa -asukasraadin ensimmäisestä tapaamisesta!

Raati tapasi toisen kerran lokakuussa 2018. Raati keskusteli ja luonnosteli helposti lähestyttävää kaupunkia. Tapaamisessa kuultiin uudistuksen valmistelussa mukana olevan hallinnon erityisasiantuntijan Paula Harjun esitys uudistuksen ajankohtaisesta tilanteesta.

Illan aikana keskusteltiin, millainen on luotettava ja helposti lähestyttävä kaupunki. Luottamuksen rakentamisessa tärkeinä teemoina nähtiin muun muassa selkeä, todenmukainen ja ajankohtainen viestintä, kuntalaisten tasapuolinen kohtelu ja toimivat palvelut. Illan toinen tehtävä oli hahmotella, miten kaupungin palvelut organisoidaan luonnostellun toimialarakenteen alle. Asukasraadin jäsenet jakoivat kaupungin palvelukokonaisuuksia asukkaiden arkea helpottaviin ja selkeisiin kokonaisuuksiin.

Asukasraadin kolmannessa tapaamisessa Kaupunginmuseolla 25.2.2019 paneuduttiin viestintään ja Vantaa.fi -sivuston uudistukseen osana organisaatiouudistusta. Työpajatyöskentelyssä raatilaiset pääsivät miettimään millaisia palveluita he jo käyttävät, miten näistä viestitään ja kuinka digitaalinen viestintä palvelisi entistä paremmin tulevaisuudessa.

Raadin tapaamisessa tutustuttiin myös Uusi Vantaan sen hetkiseen tilanteeseen ja mietittiin, kuinka uudistuksesta kannattaisi viestiä kuntalaisille.

Toukokuussa 2019 asukasraati tapasi viimeisen kerran Nuorten monitoimikeskus Liidossa. Viimeinen tapaaminen oli tavallista juhlavampi ja raadin jäseniä kiitettiin kakkukahveilla ja ruusuilla. Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen kertoi uudistuksen tämän hetkisestä tilanteesta ja kertasimme, kuinka asukkaita on otettu mukaan prosessin eri vaiheissa. Kuulimme myös Uusi Vantaa -valmistelussa mukana olleen luottamushenkilön Sakari Rokkasen puheen.

Loppukahveilla asukasraati pääsi vielä haastattelemaan ja evästämään kaupunginjohtajaa ja tulevia palvelualuejohtajia Ilkka Kaloa ja Annukka Larkiota. Keskustelu oli monipuolista ja antoisaa kaikille osapuolille.

Asukasraati antoi suuren panoksensa uuden organisaation rakentamiseen ja toi panoksellaan kuntalaisten näkemyksiä osaksi uudistusta.

Lue Uusi Vantaa -asukasraadin kokemuksista ja yhteenveto työskentelyn tuloksista.

Muut kokemukset

Kaupungin uuden strategian valmisteluun koottiin keväällä 2017 asukkaita kansalaisraatiin. 80 hakijasta valittiin 22 kaupungin väestöä edustavaa asukasta työskentelemään kahden päivän ajaksi työstämään asukkaiden julkilausumaa kaupungin tulevaisuudesta.

Asiakkaista koostuva kehittäjäryhmä puolestaan ideoi iltavastaanoton ja puhelinpalveluiden kehittämistä keväällä 2018 terveyspalveluissa. Asukasraateja, ja niiden kautta asukkaiden asiantuntemusta ja ajatuksia, hyödynnetään myös tulevaisuudessa.