Sähköinen resepti ja sen uudistaminen

Lääkäri määrää ja allekirjoittaa kaikki reseptit sähköisesti. Sähköisen reseptin uudistamispyynnön voi tehdä valtakunnallisen Kanta.fi:n Omakanta-palvelun kautta. Jos käytät Maisa-asiakasportaalia, voit siirtyä Omakanta-palveluun ilman uutta tunnistautumista. Reseptin uudistamista voi pyytää myös apteekissa tai terveysasemalla asioidessasi.

Maisa- ja Omakanta-palveluihin tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai poliisilta saatavalla maksullisella sähköisellä henkilökortilla ja kortinlukijalla.

Jätä reseptin uudistamispyyntö sähköisesti aina siihen yksikköön, joka vastaa hoidostasi.

Jos emme hoida sinua reseptiin liittyvässä asiassa, emme voi uudistaa reseptiä, koska lääkäri ei voi luotettavasti varmistua lääkehoidon tarpeellisuudesta. Tällöin palautamme reseptin sinulle, jotta voit lähettää sen uudistettavaksi sinua hoitavaan yksikköön.

Jos haluat siirtää hoitosi Vantaan terveyskeskukseen, ota yhteyttä

Reseptit voi uudistaa 28 kuukauden ajan määräyspäivästä alkaen.

PKV- ja huumausainereseptit voi uusia 16 kuukauden ajan määräyspäivästä alkaen.

Ota yhteyttä terveydenhuollon toimipisteeseen, jollet pysty uudistamaan vanhentunutta reseptiä.

Reseptin uudistamispyynnön käsittely voi kestää 8 vuorokautta.

Mikä on sähköinen resepti?

Sähköinen resepti (eResepti) on lääkemääräys, jonka lääkäri laatii ja allekirjoittaa sähköisesti. Se tallennetaan kansalliseen Reseptikeskukseen suojatusti. Potilas saa halutessaan paperilla potilasohjeen, jossa kerrotaan lääkkeiden nimet ja annosteluohjeet.

Kun potilaan kaikki reseptit on tallennettu Reseptikeskukseen, lääkäri voi potilaan suostumuksella tarkistaa kokonaislääkityksen ja ehkäistä lääkkeiden haitallisia yhteisvaikutuksia ja päällekkäisyyksiä. Potilasturvallisuus paranee ja hoidon jatkuvuus on helpompi turvata.

Mistä lääkkeen voi hakea?

Sähköisellä reseptillä määrätyn lääkkeen voi hakea mistä tahansa apteekista. Lääkkeitä noudettaessa esitä saamasi potilasohje. Jos haluat suorakorvauksen lääkkeestä, varaudu esittämään Kela-kortti tai henkilöllisyystodistus.

Jos lääkkeen noutaa joku muu henkilö apteekista, hänellä täytyy olla mukana saamasi reseptin potilasohje tai Kela-korttisi. Mikäli käytössä on ainoastaan Kela-kortti, hakijan tulee tietää noudettavan lääkkeen tiedot. Lisätietoa toisen puolesta asioinnista.

Alaikäisen puolesta asiointi

Huoltaja voi tällä hetkellä pyytää lapsen sähköisen reseptin uudistamista, kunnes lapsi on 10-vuotias. Yli 10-vuotiaiden alaikäisten puolesta asiointi Omakannassa otetaan käyttöön vaiheittain. Vantaan osalta tietojen näkyminen vanhemmalle Omakannassa on mahdollista sitten, kun tarvittavat muutokset on tehty potilastietietojärjestelmä Apotissa. Lisätietoa alaikäisen puolesta asioinnista.

Mistä näen omat sähköiset reseptini?

Omia sähköisiä reseptejään voi katsoa Kanta-palvelussa (Kansallinen terveysarkisto) verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla. Reseptitiedoista saa myös yhteenvedon paperille tarvittaessa.

Kuka muu näkee tietoni Reseptikeskuksessa?

Potilaan tietoja Reseptikeskuksessa saavat katsoa vain potilasta hoitavat lääkärit ja sairaanhoitajat potilaan suostumuksella. Apteekissa farmaseutti ja proviisori voivat katsoa reseptejä lääkkeitä haettaessa.

Kaikki tiedonsiirto terveydenhuollon, apteekkien ja Reseptikeskuksen välillä tapahtuu suojattuna tunnistettujen osapuolten kesken.

Voinko saada halutessani paperireseptin?

Kaikki reseptit kirjoitetaan sähköisenä. Vain häiriö- tai poikkeustilanteissa resepti voidaan kirjoittaa paperisena. Apteekki tallentaa toimituksen yhteydessä paperisen reseptin Reseptikeskukseen.

Mitä teen, jos minulla ei ole aikaisemmin ollut sähköistä reseptiä?

Ennen ensimmäistä sähköistä lääkemääräystä annetaan henkilökohtainen informointi sähköisestä reseptistä suullisesti, kirjallisesti tai Maisan kautta. Informoinnin antaminen kirjataan potilastietojärjestelmään/Omakanta-palveluun. Tämän jälkeen voi pyytää jo käytössä olevia lääkkeitä sähköiselle reseptille toimittamalla vanhat paperireseptit terveysasemalle tai pyytämällä sähköistä reseptiä käytössä olevasta lääkkeestä puhelimitse tai lähettämällä pyyntö Maisan kautta.

Lääkärin vastaanotolla kaikki uudet lääkkeet kirjoitetaan sähköisellä reseptillä.