Ympäristölupalomakkeet

Huom! Tulostettavat (pdf) lomakkeet pitää ehdottomasti tallentaa omalle tietokoneelle jo ennen täyttämistä.

Öljy- ja kemikaalisäiliöt

Hakemus käytöstä poistetun kemikaalisäiliön jättämiseksi maaperään
Lupapiste

Melu ja tärinä

Ilmoitus / melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta
Lupapiste

Ympäristöä haittaava rakennustyö

Ilmoitus ympäristöä haittaavasta rakennustyöstä
tulostettava lomake

Eräiden jätteiden hyödyntäminen maarakennuksessa

Jätteiden hyödyntäminen sijoittamalla maaperään -ilmoitus
tulostettava lomake

Maastossa ajo

Lupahakemus moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ajoon maastossa
Lupapiste

Vesi

Selvitys käyttövesi- ja jätevesijärjestelmistä olemassa olevassa asuinrakennuksessa
tulostettava lomake

Vapautushakemus vesijohtoon ja viemäriin liittymisvelvollisuudesta
Lupapiste

Oja-, vettymis- ja hulevesihaitta-asian vireillepano
tulostettava lomake

Poikkeaminen jätevesien käsittelyvaatimuksista

Poikkeamishakemus
tulostettava lomake

Liite 2 (Jätevesijärjestelmän kuvaus)
tulostettava lomake

Liite 3A (jätevesien vähäisyys)
tulostettava lomake

Liite 3B (liittäminen viemäriverkkoon)
tulostettava lomake

Liite 3C (kiinteistön haltijan korkea ikä ja muut elämäntilanteet)
tulostettava lomake

Liite 3D (Kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste)
tulostettava lomake

Leirintäalue

Ulkoilulain mukainen leirintäalueilmoitus
tulostettava lomake

Eläintilat

Eläintilojen ympäristönsuojelu
Lupapiste