Palveluseteli

Mikä on palveluseteli?

Palveluseteli voi olla vaihtoehtoinen tapa valita ja käyttää sosiaali- ja terveyspalveluja. Sitä voidaan käyttää tietyn palvelun hankkimiseen. Asiakas saa itse valita kunnan hyväksymän palveluntuottajan omien mieltymystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Palveluseteli myönnetään sosiaali- ja terveystoimen tekemän palveluntarpeen arvioinnin ja palveluratkaisun perusteella.

Palveluseteli on yksi vaihtoehto, jolla kaupunki järjestää palveluja asukkailleen. Sen lisäksi kaupunki tuottaa itse palveluita ja ostaa niitä yksityisiltä palveluntuottajilta.

Katso sosiaali- ja terveyspalveluissa käytössä olevat palvelusetelit vasemman laidan valikosta.

Miten palveluseteli toimii?

Vantaan kaupunki päättää palvelusetelin myöntämisestä asiakkaalle. Asiakas valitsee palveluntuottajan kaupungin hyväksymistä palveluseteliyrittäjistä. Asiakas ja palveluntuottaja tekevät sopimuksen palveluntuottamisesta. Palveluntuottaja on sitoutunut Vantaan kaupungin määrittelemään palvelun vähimmäissisältöön ja laatuvaatimuksiin. Kaupunki valvoo palvelujen laatua.

Asiakas tekee palveluntuottajan kanssa sopimuksen palvelun hankkimisesta. Palvelusetelijärjestelmässä kunta ei tule sopimusosapuoleksi. Kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja palveluntuottajan välinen sopimus.

Asiakas toimittaa palveluntuottajalle joko palvelusetelinumeron tai palvelusetelin, jossa on näkyvillä palvelusetelinumero.

Asiakas voi vaihtaa palveluntuottajaa palvelusetelipäätöksen voimassaolon aikana.

Vantaan kaupunki maksaa korvausta palveluntuottajalle palvelusetelin arvoon asti. Asiakas maksaa omavastuuosuutena palvelusetelin arvon ja palvelun hinnan erotuksen.

Miten palvelusetelin voi saada?

Palveluseteli myönnetään palveluntarpeen arvioinnin ja siihen perustuvan palveluratkaisun jälkeen. Jos asiakas täyttää palvelun kriteerit, palvelu järjestetään hänelle jollain seuraavista tavoista: kaupungin tuottama palvelu, kaupungin yksityiseltä toimijalta hankkima palvelu tai palveluseteli.

Asiakas voi itse valita, ottaako hän palvelusetelin käyttöönsä. Valinnan tekemiseksi hän saa tiedot eri palveluseteliyrittäjien hinnoista, palvelusetelin arvosta ja palvelusetelin käytöstä syntyvästä omavastuuosuudesta.

Mistä lisätietoa?

Lisätietoja eri palveluseteleistä ja palveluntuottajista saa näiltä internet-sivuilta kunkin palvelun kohdasta vasemman laidan valikosta. Tietoa ja palvelun ohjausta saa palvelujen järjestämisestä vastaavista yksiköistä.

Ajankohtaista