Tietoa yksityiselle sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajalle

Sosiaali- ja terveysalalla toimii paljon yksityisiä yrityksiä ja järjestöjä, joilta asiakas voi hankkia palveluja suoraan tai joilta kaupunki ostaa palveluja asiakkaille.

Kunta voi järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut omana työnä tai yhteistyössä toisten kuntien kanssa hankkimalla palveluita myös muilta palvelun tuottajilta. Ostopalveluja hankkiessaan kaupunki varmistaa, että hankittavat palvelut vastaavat laadultaan sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. Omavalvontasuunnitelma vastaa julkisen terveydenhuollon laadunhallinta- ja potilasturvallisuussuunnitelmaa.

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta, tietoa palveluntuottajille

Yksityisen terveydenhuollon tilojen tarkastus

Yksityisen terveydenhuollon palveluiden aloittamiseen tarvitaan aluehallintoviraston lupa. Toimitiloissa tulee tehdä käyttöönottotarkastus, josta laaditun tarkastuskertomuksen palveluntuottaja liittää aluehallintovirastolle lähettämäänsä ilmoitukseen.

Käyttöönottotarkastuksen sopimiseksi ota yhteyttä projektikoordinaattori Mira Tenhuseen, mira.tenhunen@vantaa.fi.

Palvelun tuottajan tulee varautua noin 4 viikon odotukseen tarkastuksen suorittamiseksi.

Asiakas- ja potilasasiakirjojen toimittaminen Vantaan kaupungille asiakassuhteen päätyttyä

Palveluntuottajien tulee toimittaa asiakas- ja potilasasiakirjat asiakassuhteen päätyttyä rekisterinpitäjälle, tässä tapauksessa Vantaan kaupungille. Päättyneiden asiakkuuksien asiakas- ja potilasasiakirjat tulee toimittaa vuosittain yksikköön, joka palvelun on asiakkaalle tilannut.