Terveyspalvelut

Terveyspalvelujen tehtävä on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ennalta ehkäisemällä ja hoitamalla sairauksia. Vastaanottopalvelut järjestetään laadukkaasti ja tasapuolisesti lääke- ja hoitotieteellinen tarve huomioiden. Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto tukee lasten ja nuorten tervettä kasvua ja kehitystä sekä vanhemmuutta. Terveyspalvelut järjestää ja tuottaa väestön tarpeen mukaiset, terveydenhuoltolain edellyttämät terveyspalvelut, neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä perustason mielenterveyspalveluja.

Terveyskeskuspäivystys toimii Peijaksen sairaalan yhteydessä erikoissairaanhoidon kanssa yhteispäivystysperiaatteella. Palvelun tuottaa HUS. Suun terveydenhuollon palvelut tuottaa Suun terveydenhuollon liikelaitos.

Terveyspalvelujen johtaja vs., Piia Niemi-Mustonen, p. 0405455272
Terveyspalvelujen johtajan sihteeri Anne Salminen, p. 09 8392 2564
Terveyskeskuspäivystyksen (Peijas) vastuuhenkilö HUS:in osastolääkäri Jani Mononen, p. 09 4711 (HUS:in vaihde)

Terveyspalveluiden päälliköt

 • Länsi-Vantaan vastaanottotoiminta terveyspalvelupäällikkö Marja Puurula p. 040 487 1495, Jönsaksentie 4, 01600 Vantaa.
 • Pohjois-Vantaan vastaanottotoiminta terveyspalvelupäällikkö vs., Merja Kristersson, p. 050 304 4721, Naalipolku 6, 01450 Vantaa.
 • Keski-Vantaan vastaanottotoiminta terveyspalvelupäällikkö, Saara Ansamaa p. 050 304 4830, Kielotie 11 D, 01300 Vantaa.
 • Kuntoutustoiminta palvelupäällikkö, Virpi Aromaa, p. 040 076 5749, Jönsaksentie 4, 01600 Vantaa
 • Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto palvelupäällikkö Anni Paaskoski, p. 050 312 1774, Kielotie 20 C 4. krs, 01300 Vantaa
 • Päihde- ja mielenterveyspalvelut palveupäällikkö Hanna Ahokas, p. 040 7165 140, Kielotie 7 A 01300 Vantaa

Kehittämistehtävät

 • Erityisasiantuntija Sari Huusko, p. 040 040 0637
 • Suunnittelija Elisa Lipsanen, p. 040 6704 396
 • Asiantuntija Heidi Nurmi-Ahola, p. 040 528 1652

Terveyspalvelupäälliköt terveysasemilla

 • Martinlaakson ja Myyrmäen terveysasemat: Marja Puurula p.040 487 1495
 • Koivukylän ja Korson terveysasemat: Merja Kristersson, p. 050 304 4721
 • Hakunilan, Länsimäen ja Tikkurilan terveysasemat: Saara Ansamaa p. 050 304 4830

Terveysasemien vastaanottotoiminnan osastonhoitajat

 • Virve Ristolainen, Korson terveysasema, p. 050 312 2085
 • Mia Björkman, Länsimäen ja Hakunilan terveysasema, p 040 865 8032
 • Eija Väänänen, Myyrmäen terveysasema, p. 0503122091.
 • Kirsi Rytkönen, Koivukylän terveysasema, p. 050 312 1871
 • Päivi Lindqvist, Tikkurilan terveysasema, p. 040 701 3918
 • Jaana Malinen, Martinlaakson terveysasema, p. 040 097 3822

Äitiys- ja lastenneuvolat

 • Läntinen neuvolatoiminta (Kivistö, Myyrmäki ja Pähkinärinne)
  osastonhoitaja Heidi Pasanen p. 040 610 5879
 • Keskinen neuvolatoiminta (Kartanonkoski, Martinlaaksoja Tikkurila)
  osastonhoitaja Päivi Jaamala p. 040 527 4399
 • Itäinen neuvolatoiminta (Hakunila)
  osastonhoitaja Anu Roppola p. 040 353 4113
 • Pohjoinen neuvolatoiminta (Koivukylä, Korso ja Mikkola)
  osastonhoitaja Katja Antila p. 040 539 6131

Kuntoutus ja terapiat

 • Pohjoinen alue ja puheterapiatoiminta Merja Lauttaanaho p. 040 661 2747
 • Keskinen alue ja fysioterapiatoiminta Sanna Paavola, p. 040 621 3766
 • Läntinen alue ja toimintaterapiatoiminta Taina Kulmala p.050 312 3997

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimintayksiköt

 • Läntinen koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, osastonhoitaja Jaana Karvonen-Lemmetty, p. 040 185 2720
 • Itäinen koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, osastonhoitaja Kirsti Linnoinen, p. 050 312 4540

Päihde- ja mielenterveyspalvelut

 • Perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut, toimintayksikön esimies Ainomaija Heiska Johansson p. 040 5272162
 • Päihdehuollon kuntouttavat avopalvelut, toimintayksikön esimies Monika Eklund, p. 040 596 2920
 • Huumehoitopalvelut, toimintayksikön esimies Arja Kanerva p. 040 8676302
 • Vierotushoitopalvelut, toimintayksikön esimies Sanna Sievers, p. 040 7311 234