Apotti-hanke

Vantaan kaupunki on mukana Apotti-hankkeessa, joka on laaja-alainen sosiaali- ja terveydenhuollon muutoshanke. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on alueellisesti yhtenäinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä, joka mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja sitä kautta paremman laadun.

Apotin syntyminen perustuu ammattilaisten palvelu- ja hoitotilanteisiin liittyviin kokemuksiin vuosien varrelta. Pääkaupunkiseudulla on tällä hetkellä käytössä satoja erilaisia tietojärjestelmiä, jotka eivät tue tarpeeksi ammattilaisten päivittäistä työtä, yhdessä tekemistä ja toiminnan kehittämistä. On arvioitu, että esimerkiksi lääkäreiden työajasta kuluu jopa kolmannes siihen, että eri järjestelmät eivät toimi tai keskustele keskenään.

Uudessa tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmässä kaikki asiakasta tai potilasta koskeva tieto on ajantasaisesti käytettävissä hoito- ja palvelutilanteessa. Tämä mahdollistaa toimintatapojen uudistamisen. Apotin avulla palveluita pystytään myös paremmin kohdentamaan niitä eniten tarvitseville.

Apotti ei ole pelkkä it-hanke, vaan toiminnanmuutoshanke. Apotissa on sovittu yhteisiä toiminnan muutoksen painopistealueita, kuten prosessien yhtenäistäminen. Kehityskohteeksi on valittu esimerkiksi lastensuojelun prosessi, jossa kehitetään sekä yhteistä prosessia, että yhteisiä toimintamallien kehittämistapoja.

Apotti ja tietosuoja

Apotissa Vantaan asiakas- ja potilastiedot ovat samassa järjestelmässä, mutta teknisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot ovat erotettuna toisistaan. Ammattilaisille on Apottiin tehty yksilöidyt käyttövaltuudet, joiden puitteissa he pääsevät tarkastelemaan vain niitä tietoja, joihin heillä on lupa. Lähtökohtaisesti ammattilainen ei näe tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterirajojen yli.

Joissakin palveluissa on asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi välttämätöntä nähdä rajatusti tietoja toisesta rekisteristä. Ammattilaiset saavat kuitenkin katsoa tietoja vain niiden asiakkaiden ja potilaiden osalta, joihin heillä on hoitosuhde sillä hetkellä. Lisäksi ammattilaisella pitää olla asiallinen syy, miksi hän käsittelee asiakas- tai potilastietoja. Kaikista käynneistä asiakas- ja potilastiedoissa jää Apottiin lokitieto.

Järjestelmän käyttöönotto alkoi Vantaalta

HUS Peijas otti Apotin ensimmäisenä käyttöön marraskuussa 2018.
Vantaalla Apotin ensimmäinen käyttöönotto toteutettiin lauantaina 11.5.2019 suurimmassa osassa terveyspalveluita, perhepalveluita ja vanhuspalveluita. Toinen käyttöönotto tapahtui lauantaina 16.11.2019, jolloin mukaan liittyivät suun terveydenhuolto ja työllisyyspalvelut. Vammaispalvelut, maahanmuuttajapalvelut, perheoikeudelliset palvelut, päihdepalvelut ja asunnottomien asumispalvelut liitty Apivät Apotin käyttäjiksi lauantaina 1.2.2020.

Lisätietoja Vantaan käyttöönotosta.

Tiedote: Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoa jatketaan 1.2.2020.

Apotissa ovat mukana Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen, Tuusula, Kerava ja HUS Helsingin yliopistollinen sairaala.

Maisa -uusi sähköinen asiointikanava kuntalaisille

Maisa on Apotin digitaalinen asiakasportaali, jonka avulla voit hoitaa omia terveyteen liittyviä asioitasi ajasta ja paikasta riippumatta. Maisan avulla voi esimerkiksi varata ajan terveysasemalle, tarkastella laboratoriotuloksia, täyttää sosiaalihuollon hakemuksia ja kysyä neuvoa ammattilaiselta. Maisan käyttö onnistuu sujuvasti niin tietokoneella, tabletilla kuin kännykän mobiilisovelluksellakin. Kuntalaiset saavat Maisan käyttöönsä Vantaalla Apotin käyttöönoton yhteydessä.

Lue lisää Oy Apotti Ab:n sivuilta