Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöjä ovat yhteisöjä, jotka eivät kuulu tytäryhteisöinä konserniin, mutta joissa kaupungilla on merkittävä omistusosuus ja huomattava vaikutusvalta liiketoiminnan ja rahoituksen johtamisessa. Tämä tarkoittaa vähintään 20 % omistusta osakepääomasta tai vastaavasta pääomasta ja 20–50 %:n omistusta yhteisön äänimäärästä.

Osakkuusyhteisönä pidetään myös yhteisöä, johon kaupungilla yhdessä yhden tai useamman tytäryhteisön taikka kaupungin tytäryhteisöllä yhdessä muiden tytäryhteisöjen kanssa on edellä mainittu merkittävä omistusosuus ja huomattava vaikutusvalta.

Vantaan kaupungin osakkuusyhteisöt:

Ajankohtaista


Twitter