Vantaan kaupunkikonserni

Ilmakuva Vantaalta

Vantaan kaupunkikonserniin kuuluu elokuussa 2020 emokaupunki sekä noin 56 yhteisöä, joista 31 tytäryhteisöä, 13 osakkuusyhtiötä ja 8 kuntayhtymää.

Tytäryhteisöistä merkittävimpiä ovat Vantaan Energia Oy (konserni), VAV Yhtymä Oy (konserni), VTK Kiinteistöt Oy (konserni), Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy, A-Tulkkaus Oy sekä Mercuria kauppaoppilaitos Oy.

Vantaan kaupungin konserniohjausta ohjaa kaupunginvaltuuston hyväksymä konsernistrategia, joka löytyy kaupungin sääntökokoelma-sivulta.

Kaupungin merkittävien tytäryhteisöjen raportit sisältyvät myös kaupunkitasoisiin raportteihin, jotka löytyvät kaupungin talousarvio ja raportointi -sivulta.

Ajankohtaista