Vantaan kaupunkikonserni

Ilmakuva Vantaalta

Vantaan kaupunkikonserniin kuuluu syyskuussa 2016 emokaupunki sekä n. 64 yhteisöä, joista 37 tytäryhteisöä, 14 osakkuusyhtiötä ja 8 kuntayhtymää. Tytäryhteisöistä merkittävimpiä ovat Vantaan Energia Oy (konserni), VAV Asunnot Oy (konserni), VTK Kiinteistöt Oy (konserni), Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy, A –Tulkkaus Oy sekä Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy.

Vantaan kaupungin konserniohjausta ohjaa kaupunginvaltuuston hyväksymä konsernistrategia, joka löytyy kaupungin sääntökokoelma-sivulta.

Kaupungin merkittävien tytäryhteisöjen raportit sisältyvät myös kaupunkitasoisiin raportteihin, jotka löytyvät kaupungin talousarvio ja raportointi -sivulta.

Ajankohtaista

Twitter