Vantaan kaupunkikonserni

Ilmakuva Vantaalta

Vantaan kaupunkikonserniin kuuluu elokuussa 2020 emokaupunki sekä noin 52 yhteisöä, joista 28 tytäryhteisöä, 12 osakkuusyhtiötä ja 8 kuntayhtymää.

Tytäryhteisöistä suurimpia ovat Vantaan Energia Oy (konserni), VAV Yhtymä Oy (konserni), VTK Kiinteistöt Oy (konserni), Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy, Kaunialan Sairaala Oy sekä Mercuria kauppaoppilaitos Oy.

Vantaan kaupungin konserniohjausta ohjaavat kaupunginvaltuuston hyväksymät konserniohje ja konserniyhteisöjen omistajapoliittisten linjausten yleinen osa sekä konsernijaoston hyväksymä hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva ohje (CG-ohje), joka löytyvät kaupungin sääntökokoelma-sivulta.

Kaupungin merkittävien tytäryhteisöjen raportit sisältyvät myös kaupunkitasoisiin raportteihin, jotka löytyvät kaupungin talousarvio ja raportointi -sivulta.