Kuntademokratia

Kuntademokratian palvelualueessa on kaksi yksikköä: lakiasiat ja päätösvalmistelu sekä hallintopalvelut.

Palvelualue huolehtii hallintojohtajan johdolla:

  • kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen esityslistojen ja pöytäkirjojen laatimisesta, sekä päätösten täytäntöönpanosta
  • kaupungin yhteisistä ja kaupunginjohtajan toimialan lakiasioista sekä toimialan yhteisistä talous- ja hallintopalveluista
  • yleisten vaalien järjestämisestä
  • kaupungin asiakirjahallinnosta
  • kaupungin käännöspalveluista
  • kaupunkitasoisista turvallisuus- ja valmiusasioista
  • tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä