Kaupunkistrategian ja johdon toimiala

Kuva organisaatiokaaviosta. Kaupunkistrategia ja johto -toimiala käsittää henkilöstö- ja konsernipalvelut, kasvupalvelut, kuntademokratian palvelualueen, talous ja strategia -palvelualueen sekä sisäisen tarkastuksen ja viestinnän. Toimialaa johtaa kaupunginjohtaja.

Kaupunkistrategia ja johto -toimialalla on neljä palvelualuetta: Henkilöstö ja konsernipalvelut, Kasvupalvelut, Kuntademokratia sekä Talous ja strategia.

Henkilöstö ja konsernipalvelut vastaa yhteisistä konsernitasoisista palveluista. Se on jaettu kuuteen palveluyksikköön: työantajapalvelut, kehittämispalvelut, toimialojen hr-palvelut, konserniohjaus ja -valvonta, hankinta sekä tietohallinto.

Kasvupalveluita ovat elinkeinopalvelut ja työllisyyspalvelut. Palvelualue tukee elinvoimaisen Vantaan kasvua työllisyyttä vahvistaen.

Kuntademokratian palvelualue huolehtii kuntademokratian toteutumisesta. Sen alta löytyvät lakiasiat ja päätösvalmistelu sekä hallintopalvelut.

Talouden ja strategian palvelualue kehittää kaupunkia strategisella tasolla ja hoitaa kaupungin talouteen liittyvät palvelut kokonaisuutena. Palvelualue jakautuu neljään palveluyksikköön: talousohjaus, rahoitus ja riskienhallinta, talouspalvelut sekä strategia ja tutkimus.

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos sijaitsee niin ikään kaupunkistrategian ja johdon toimialalla. Toimialan yhteisiä palveluita ovat sisäinen tarkastus ja viestintä.