Kirjasto- ja asukaspalvelut

Palvelualuetta johtaa vs. asukaspalvelujohtaja Ulla Virtanen, 050 314 5641.

Aikuisopisto

Aikuisopisto rohkaisee vantaalaisia elinikäiseen oppimiseen ja tarjoaa kaupunkilaisille laadukkaita ja laaja-alaisia koulutusmahdollisuuksia. Aikuisopiston kurssit ovat avoimia kaikille.

Rehtori Petri Vahtera, 040 846 7454.

Vantaan aikuisopiston yhteystiedot.

Kaupunginkirjasto

Vantaan kaupunginkirjasto huolehtii kirjasto- ja tietopalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä.

Kirjastopalveluiden päällikkö Leena Toivonen, 040 357 5460.

Kaupunginkirjaston yhteystiedot.

Kirjastojen yhteystiedot ja aukioloajat Helmet.fi:ssä.

Kuntalaispalvelut

Kuntalaispalvelut vastaa hyvinvointityön ja aktiivisen kuntalaisuuden tukemisesta, monikanavaisesta asiointi- ja neuvontapalvelusta sekä sähköisen asioinnin tuesta. Myös sosiaali- ja potilasasiamiehen palvelut kuuluvat kuntalaispalveluihin.

Kuntalaispalveluiden päällikkö Ulla Virtanen, 050 314 5641.

Sosiaali- ja potilasasiamies

Miikkael Liukkonen, p. 09 8392 2537.

Sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävät.

Vantaa-info

Vantaa-info vastaa monikanavaisesta asiointi- ja neuvontapalvelusta sekä kehittää kaupungin sähköisen asioinnin tukea kuntalaisille.

Asiointipalveluiden palveluesimies (Vantaa-infot) Anu Parvela-Säde, 043 825 368.

Sähköisten palveluiden palveluesimies Heidi Karjalainen, 040 357 8120.

Neuvontapalveluiden palveluesimies Jarna Lehtonen, 043 825 4184.

Vantaa-infojen yhteystiedot.

Yhteisöpalvelut

Yhteisöpalvelut ylläpitää asukastiloja, koordinoi vapaaehtoistyötä, valmistelee avustuksia ja kehittää yhteisötyötä. Yhteinen pöytä ylläpitää hävikkiterminaalia ja yhteisöllistä ruoka-aputoimintaa.

Yhteisöpäällikkö Marjo Nurminen, 043 825 3315.

Asukastilojen palveluesimies Laura Tuomi, 043 826 8523.

Asukastilojen yhteystiedot.

Palveluesimies (Yhteinen pöytä) Hanna Kuisma, 050 318 0983.

Yhteisen pöydän yhteystiedot.