Perusopetuksen palvelualue

Perusopetuksen palvelualue huolehtii suomenkielisen perusopetuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Palvelualuetta johtaa perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo.

Perusopetuksen kehittämispalveluiden yksikkö

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@vantaa.fi


Kalo Ilkka, perusopetuksen johtaja, 040 707 1115

Virkkala Tarja, palvelusihteeri, 050 312 1674
- perusopetuksen johtajan sihteeri
- rehtorikokoukset yms. tapahtumajärjestelyt

Kaskentaus Pepita opetuspäällikkö, 040 720 2962

Grönroos, Mari, projektiasiantuntija, 040 481 4856
-tuen asiat

Hakkari Pia, opetustoimen asiantuntija, 040 562 6962
- kieli- ja kulttuuriryhmien opetus
- kansainväliset asiat
-
yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Havukoski Kirsi, oppilashallinnon sihteeri, 043 826 9506
- opetuspäällikön sihteeri
- oman äidinkielen opetukseen ilmoittautuminen
- tutkimusluvat (tutkimuslupahakemus)
- koulusihteereiden virastoyhteyshenkilö

Kinnunen Sari, oppilashallinnon sihteeri, 043 826 7723
- aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyvät asiat

Koivulainen Lotte, opetustoimen asiantuntija, 040 576 9241
-opetussuunnitelma-asiat
-kielivalinnat
-oppilasarviointi
-tutor-toiminta

Lång Niina, opetustoimen asiantuntija, 050 312 1670
-perusopetuksen johtoryhmän asiantuntijasihteeri
-tieto- ja viestintätekniikka perusopetuksessa
-perusopetuksen viestintäyhdyshenkilö

Rossilahti Merja, oppilashallinnon sihteeri 043 826 7722
- aluepäälliköiden sihteeri
- aluepäälliköiden päätösten valmistelu ja tuki
- koulusihteereiden virastoyhteyshenkilö

Rönnqvist Suvi, opetustoimen asiantuntija, 040 610 8791
- perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta
- osallisuusasiat

Rönnqvist Timo, opetustoimen asiantuntija, 040 593 5429
- rahoituslaskelma, kota-asiat ja muut rahoitukseen liittyvät asiat
- järjestelmätieto, tiedonkeruu
- pienryhmäiset uskonnot

Salmi Minna, opetustoimen suunnittelija, 040 557 4935
- koulunkäyntiavustajat, avustajapalvelut
- oppimisen kolmiportainen tuki
- kehitysvammaisten lasten päivä- ja lomatoiminta
- koulukuljetus
- ympäristöasiat

Viitaila Kirsi, opetustoimen asiantuntija, 050 304 2548
- oppilaanohjaus
- työelämäpainotteisen opetus
- kerhot ja harrastustoiminta