Ritva Viljanen, kaupunginjohtaja

Ritva Viljanen aloitti Vantaan kaupunginjohtajana maaliskuussa 2018. Kaupunginjohtajana hän vastaa muun muassa hallinnon, taloudenhoidon, seudullisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen yhteistyön sekä kaupunkirakenteen suunnittelun johtamisesta ja kehittämisestä.

Ennen kaupunginjohtajan pestiään Viljasella on ollut useita työtehtäviä julkishallinnossa. Hän on työskennellyt muun muassa Helsingin sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajana, sisäasiainministeriön kansliapäällikkönä,Sitrassa vanhempana neuvonantajana, valtiovarainministeriössä neuvottelevana virkamiehenä, oikeusministeriössä lainsäädäntöneuvoksena, Väestörekisterikeskuksen ylijohtajana sekä aiemmin myös sisäministeriön hallitusneuvoksena.

Viljanen on opiskellut Turun yliopistossa valtiotieteitä ja oikeustiedettä. Valtiotieteen maisteriksi hän valmistui vuonna 1981 ja oikeustieteen kandidaatiksi vuonna 1987.

Vantaalla 36 vuotta asunut Viljanen visioi kotikaupunkinsa olevan tulevaisuudessa elinvoimainen kunta, jossa on erinomaiset palvelut, vaikuttamismahdollisuuksia, monipuolista yritystoimintaa ja omaleimaista kaupunkikulttuuria. Vantaan hän haluaa olevan tunnettu reilusta ja vastuullisesta johtamisesta. Itseään Viljanen pitää yhteistykykyisenä, osallistuvana, kehittämisestä innostuneena ja helposti lähestyttävänä johtajana.

- Mielestäni hyvä johtaja osaa kohdata ihmisiä ja katsoa tulevaisuuteen, hän tiivistää.

Seuraa Viljasta somessa

Viljanen jakaa ajatuksia työstään ja tunnelmia elämästään Vantaalla sosiaalisessa mediassa. Voit seurata häntä Twitterissä ja Instagramissa.

Tuore kaupunginjohtaja osallistui pestinsä alkumetreillä leikkimieliseen kuvanselityspeliin, jossa käytiin läpi vantaalaisia paikkoja, tapahtumia ja tunnelmia. Katso video Vantaa-kanavalta.

Sidonnaisuudet

1. Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)

Kunnan nimeämänä edustajana:

Smart & Clean -säätiön hallintoneuvoston jäsen

Muut tehtävät:

Turun Yliopisto, hallituksen puheenjohtaja

Kirkkopalvelut, hallituksen varapuheenjohtaja

2. Merkittävä varallisuus

-

3. Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

-

Ajankohtaista