Ritva Viljanen, kaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Ritva Viljanen on toiminut Vantaan kaupunginjohtajana maaliskuusta 2018 saakka.

Kaupunginjohtajana hän vastaa muun muassa hallinnon, taloudenhoidon ja seudullisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen yhteistyön sekä kaupunkirakenteen suunnittelun johtamisesta ja kehittämisestä.

Ennen kaupunginjohtajan pestiään Viljasella on ollut useita työtehtäviä julkishallinnossa. Hän on työskennellyt muun muassa Helsingin sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajana, sisäasiainministeriön kansliapäällikkönä,Sitrassa vanhempana neuvonantajana, valtiovarainministeriössä neuvottelevana virkamiehenä, oikeusministeriössä lainsäädäntöneuvoksena, Väestörekisterikeskuksen ylijohtajana sekä aiemmin myös sisäministeriön hallitusneuvoksena.

Viljanen on opiskellut Turun yliopistossa valtiotieteitä ja oikeustiedettä. Valtiotieteen maisteriksi hän valmistui vuonna 1981 ja oikeustieteen kandidaatiksi vuonna 1987.

Seuraa Viljasta somessa

Viljanen jakaa ajatuksia työstään ja tunnelmia elämästään Vantaalla sosiaalisessa mediassa. Voit seurata häntä Twitterissä ja Instagramissa.

Sidonnaisuudet

1. Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)

Kunnan nimeämänä edustajana:

Smart & Clean -säätiön hallintoneuvoston jäsen

Muut tehtävät:

Turun Yliopiston hallituksen puheenjohtaja

Kirkkopalvelut ry.:n hallituksen varapuheenjohtaja

Airport Regions Councilin (ARC) hallituksen jäsen

Helsingin seudun kauppakamarin valtuuskunnan jäsen 2020 -

Valtakunnanoikeuden jäsen 1.1.2020 - 31.12.2023

Digitaalisen turvallisuuden strateginen johtoryhmän jäsen 1.1.2020 - 31.12.2024 (VM)

Kansanterveyden neuvottelukunnan jäsen 1.8.2020 - 31.7.2023 (STM)

2. Merkittävä varallisuus

-

3. Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

-