Katri Kalske, kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtaja

Katri Kalske

Sidonnaisuudet

1. Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)

Kunnan nimeämänä edustajana:

Muut tehtävät:

Seure oy:n hallituksen jäsen

2. Merkittävä varallisuus

Ei ole

3. Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Ei ole