Hannu Penttilä, kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Apulaiskaupunginjohtaja 11.8.2015 lähtien, diplomi-insinööri.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan tehtävänä on kaupunkirakenteen ja ympäristön sekä liikenteen, yhdyskuntatekniikan ja kaupungin toimitilojen kokonaisvaltainen kehittäminen, hallinta ja hoito sekä kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisen maapolitiikan, asuntopolitiikan, ympäristöpolitiikan ja ympäristöterveydenhuollon kehittäminen ja toteuttaminen.

Toimiala valmistelee ja panee täytäntöön kaupunkisuunnittelulautakunnalle, tekniselle lautakunnalle sekä ympäristölautakunnalle ja sen rakennuslupajaostolle kuuluvat asiat sekä ohjaa ja avustaa kaupungin muita toimielimiä.

Aiemmat tehtävät

Yli-insinööri Ympäristöministeriössä 1985–1998, maakuntajohtaja Hämeenliitossa 1998–2004, yhteistyöjohtaja Pääkaupunkiseudun Yhteistyövaltuuskunta (YTV) 2004–2008, apulaiskaupunginjohtaja Helsingin kaupungissa 2008–2015.

Sidonnaisuudet

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat
Apulaiskaupunginjohtaja

2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä
Ei ilmoitettavaa

3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen
Ei ilmoitettavaa

Hallintotehtävät

4. Hallintotehtävät valtionyhtiöissä (esim. hallintoneuvoston jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen)
Ei ilmoitettavaa

5. Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä
Osuuskunta Asuntomessut, hallintoneuvoston jäsen

6. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa
Ei ilmoitettavaa

7. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä
Asuntoreformiyhdistys, puheenjohtaja

Luottamustehtävät

8. Etujärjestöjen luottamustehtävät; ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat vain valtakunnallisen tai keskustason luottamustehtävät (esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt, Suomen kuntaliitto)
Ei ilmoitettavaa

9. Kunnalliset ja kirkolliset luottamustehtävät (valtuusto tai hallituksen jäsenyys)
Ei ilmoitettavaa

Taloudellinen asema

10. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistukset (esim. yli 50 000 euron yhden kohteen osalta) sekä muut merkittävät omistusosuudet (esim. yli 30 % äänivallasta)
Ei ilmoitettavaa

11. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset tai muut vastuut
Ei ilmoitettavaa

Mahdolliset muut merkittävät sidonnaisuudet

Ei ilmoitettavaa

Ajankohtaista