Informointiasiakirjat henkilötietojen käsittelystä

Tästä hakemistosta löydät tietoa siitä, miten Vantaan kaupungilla käsitellään henkilötietoja.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Rekisteröidylle on myös kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja rekisteröidyn oikeuksista.

Eri tarkoituksiin rekisteröityjä täytyy informoida henkilötietojen käsittelystä. Vantaalla on käytössä asetuksen edellyttämät rekisteröidyille suunnatut, palvelukokonaisuuksittain laaditut informointiasiakirjat, jotka korvaavat aiemmat rekisteri- ja tietosuojaselosteet. EU:n yleinen tietosuoja-asetus ei edellytä aikaisemman kaltaisen rekisteri- tai tietosuojaselosteen laatimista.

Toimialat vastaavat omien informointiasiakirjojensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala

Kaupunkikulttuurin toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Kasvatuksen ja oppimisen toimiala

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

Sosiaali- ja terveystoimen palveluihin sisältyy eri palvelukokonaisuuksia. Palvelukokonaisuuksissa käsiteltävien henkilötietojen käsittelyyn voit tutustua alla olevien informointiasiakirjojen avulla. Asiakirjoista löydät tietoa siitä, miten tietojasi käsitellään eri palveluissa, ja millaisia oikeuksia sinulla on tietojesi käsittelyyn liittyen. Lisätietoja: Sosiaali- ja terveystoimen tietosuojavastaava: tietosuojavastaava.soster@vantaa.fi, p. 040 861 4551