Meluilmoitus

Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on tehtävä ympäristösuojelulain (527/2014) 118 §:n mukainen kirjallinen ilmoitus Vantaan kaupungin ympäristökeskukselle. Jos toiminta tapahtuu usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jonka alueella toiminta pääasiassa tapahtuu. Ilmoitus tehdään Vantaan kaupungin ympäristökeskukselle Lupapiste -palvelun (www.lupapiste.fi) kautta. Käsittelystä peritään maksu.

Tiedota naapureille

Töistä ja tilaisuuksista on aina kirjallisesti tiedotettava etukäteen naapureille ja muille melulle altistuville kohteille. Tiedotusvelvollisuus koskee myös niitä toimintoja, joista ei tarvitse tehdä meluilmoitusta.

Ilmoitus tehtävä ajoissa

Ilmoitus on tehtävä riittävän ajoissa, viimeistään 30 vuorokautta ennen tapahtuman tai työn tai sen melua aiheuttavan vaiheen aloittamista. Ympäristökeskus antaa ilmoituksesta maksullisen päätöksen.

Vastuu ilmoituksen tekemisestä on rakentajalla, tapahtuman järjestäjällä tai vastaavalla, jonka toiminnasta melu ja tärinä pääasiallisesti aiheutuu.

Meluilmoituksen mukaiseen toimenpiteeseen ei saa ryhtyä tai toimintaa aloittaa, ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 30 vuorokautta.

Toiminnat, joista meluilmoitus pitää tehdä

Vantaan ympäristönsuojelumääräyksissä 23 §:ssä on määritelty toiminnat, jolloin ilmoitus on ainakin tehtävä:

1. Tilapäinen murskaamo.

2. Louhintatyö, johon kuuluu porausta, räjäytystä, rikotusta tai louheen lastausta ja ajoa, sekä paalutus ja hydraulisen iskuvasaran käyttö, jos

 • toimintaa harjoitetaan muuna aikana kuin arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–18.00 tai
 • louhintatyötä tehdään yli 25 vuorokautta tai
 • paalutustyötä tehdään tai hydraulista iskuvasaraa käytetään yli 10 vuorokautta.

3. Ammattimainen rakennus-, purku-, korjaus- tai kunnostustyö tai niihin rinnastettava tilapäinen työ, joka aiheuttaa yli 85 dB melutason 10 metrin etäisyydellä melulähteestä ja jota tehdään

 • kahtena tai useampana yönä klo 22.00–7.00 tai
 • yli viisi päivää klo 18.00–22.00 välisenä aikana tai
 • kahtena tai useampana viikonloppuna, perjantaista klo 18.00 maanantaihin klo 7.00 tai
 • yleisenä juhlapäivänä tai yli 25 päivänä arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–18.00.

4. Tilapäinen erityisen häiritsevää melua aiheuttava tapahtuma, esimerkiksi:

 • ulkoilmakonsertti
 • moottoriurheilukilpailu
 • urheilu-, huvi-, tai näytöstilaisuus tai muu suuri yleisötapahtuma
 • lentonäytös tai tilapäinen yleisölennätys, johon kuuluu yli kymmenen laskua tai nousua.

5. Ilotulitusnäytökset, jos näytös järjestetään klo 24.00–7.00 tai siinä ammutaan halkaisijaltaan yli 100 mm tai meluisuudeltaan niitä vastaavia ilotulitteita klo 22.00 jälkeen. Määräys ei koske vuoden vaihteessa järjestettävää ilotulitusta.

Kohdan 4 ilmoitusvelvollisuus ei kuitenkaan koske yksipäiväistä tapahtumaa, joka järjestetään maanantaista lauantaihin klo 7.00–20.00 tai sunnuntaina tai yleisenä juhlapäivänä kello 12.00–20.00.

Ajankohtaista