Roskien poltto on kiellettyä

Polttoaineen laatu ja lämmitystapa vaikuttavat merkittävästi lämmitystehoon ja ilmapäästöihin. Terveyden kannalta merkittävimpiä päästäjä ovat muun muassa pienhiukkaset, hiilivety ja häkä. Mahdollisimman puhtaan ja tehokkaan polttotuloksen saamiseksi puun on oltava ehdottomasti kuivaa. Jos puun kosteus nousee 15 prosentista 40 prosenttiin, päästöjen määrä viisinkertaistuu ja lämmitysteho pienenee kolmasosalla. Suurimmat päästöt aiheutuvat kitupoltosta; kun tulipesä ahdetaan liian täyteen ja poltetaan huonolla vedolla, polttolämpötila jää liian alhaiseksi. Terveysvaikutusten lisäksi savu, noki ja hajut vähentävät myös ympäristön viihtyisyyttä.

Vantaan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 15 §:n mukaan jätteen hävittäminen polttamalla on kielletty.

Näitä saa polttaa

 • puhdasta kuivaa puuta
 • kuivia oksia ja risuja
 • sytykkeenä päällystämätöntä paperia tai pahvia

Lämmityskattiloissa, takassa tai uunissa saa polttaa vain puhdasta ja käsittelemätöntä kuivaa puuta sekä vähäisessä määrin sytykkeenä päällystämätöntä paperia ja pahvia.

Kierrätä tölkit

Kartonkiset maito- ja mehutölkit tulee toimittaa kierrätykseen. Alumiinikerroksen sisältävät tölkit kelpaavat myös kierrätykseen. Niitä ei pidä polttaa, sillä niissä oleva pieneliöille myrkyllinen alumiini jää tuhkaan.

Näitä ei saa polttaa

 • maalattu, lakattu, kyllästetty tai lahosuojattu puu
 • lastulevy, vaneri, tai kovalevy
 • maalin tai vastaavan tahrima paperi
 • muovi
 • tekstiili, nahka, kumi
 • vaippa
 • alumiinikerroksen sisältävä tölkki
 • ongelmajäte

Kloorivalkaistua paperia, klooria sisältävää muovia (PVC-muovi) tai suolaisia ruokajäämiä poltettaessa muodostuu kloorivetyä eli suolahappoa sekä mahdollisesti erittäin myrkyllisiä dioksiineja ja furaaneja. Suolahappo syövyttää uunia ja hormeja ja voi johtaa kalliisiin korjauksiin.

Poltettavaksi sopimattomia ovat mm.

 • ruuan, maalin tai vastaavan tahrimat paperit,
 • märät paperit,
 • kertakäyttövaipat,
 • muovit,
 • tekstiilit,
 • nahka,
 • kumi,
 • lastulevy,
 • vaneri,
 • kovalevy
 • maalattu, lakattu, kyllästetty tai lahosuojattu puu.
 • jäteöljyä tai muita ongelmajätteitä.

Muoveja ei saa polttaa pientalojen tulisijoissa. Muoveista lähtee poltettaessa enemmän nokea kuin puusta ja muovit vaativat myös erilaista polttotekniikkaa kuin puu. Jotkut muovit sulavat ennen palamistaan ja siten sula muovi saattaa tukkia uunin arinan.

Lajittele rakennus- ja purkujätteet

Käsittelemätön puujäte kelpaa polttopuuksi. Muut rakennusjätteet on toimitettava lajiteltuina rakennusjätteiden vastaanottopisteisiin.