Kompostointi

Kottikärryt ja lapio sekä komposti ja roska-astia puutarhassa.

Kotitalouden jätteiden kompostointi

 • Keittiöbiojätteen kompostointiin tarvitaan haittaeläimiltä suojattu kompostisäiliö. Sen pitää olla lämpöeristetty, jos kompostointi on ympärivuotista.
 • Puutarhajätettä voi kompostoida siistissä, hoidetussa avokompostissa, esimerkiksi kehikossa.
 • Komposti on sijoitettava ja hoidettava siten, ettei siitä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle.
 • Huomioi naapurit kompostipaikkaa valitessasi. Pyri sijoittamaan komposti vähintään 5 metrin päähän naapuritontin rajasta, ja pyydä tarvittaessa naapurilta lupa.
 • Elintarvikejätteen kompostoinnista on tehtävä kompostointi-ilmoitus HSY:lle jätehuoltomääräysten 16 §:n mukaan.

Talousjätteiden kompostointi

Kompostiin käyvät keittiössä syntyvät biohajoavat jätteet, kuten

 • vihannesten ja hedelmien kuoret,
 • pilaantuneet ja ylijääneet ruoan jämät,
 • servetit,
 • puutarhajätteet ym.

Jätteet kannattaa pilkkoa mahdollisimman pieneksi kompostoinnin nopeuttamiseksi. Kompostoriin menevät jätteet kannattaa laittaa kannelliseen pieneen ämpäriin tai kääriä sanomalehdestä taiteltuun pussiin. Kompostiin ei saa laittaa jätteitä, jotka eivät kompostoidu tai haittaavat kompostointia.

Kompostoinnin tärkeimmät tekijät

 • ilma, eli riittävän seosaineen määrä, ettei kompostori haise
 • riittävästi typpeä, eli keittiöjätettä tai tarvittaessa esimerkiksi kourallinen kanankakkaa tai kompostiherätettä
 • riittävästi hiiltä, eli ilmaa tuovaa tukiainetta
 • sopiva kosteus, liian märkä haisee, liian kuiva ei kompostoidu

Seosaineeksi käyvät

 • lehti- ja neulaskarike,
 • risuhake,
 • kutterinlastu,
 • turve,
 • puunkuorijäte,
 • silputtu olki sekä
 • tarkoitukseen sopiva kaupallinen tuote.

Kompostia ei ole tarpeen kääntää, riittävä seosaineen määrä saa ilman kiertämään kompostorissa.

Kompostorin vaatimukset

Eloperäisiä kotitalousjätteitä saa kompostoida vain tarkoitukseen sopivassa kompostorissa. Kompostorin tulee olla kulutusta kestävä sekä jyrsijä- ja lämpöeristetty. Myös ilmankierron kompostorissa tulee olla turvattu. Lämpöeristetyssä kompostorissa lahoaminen tapahtuu muutamassa kuukaudessa, jolloin kompostista saadaan lannoitteena käytettävää kompostia. Mikäli kompostia jälkikompostoi pidempään, syntyy maanparannusaineena käytettävää humusta, eli multaa.

Ajankohtaista