Roskaantumisen estäminen

Kierrätyspiste, jossa eri materiaaleille omat säiliöt.

Jätelaissa velvoitetaan huolehtimaan kaikessa toiminnassa mahdollisuuksien mukaan siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Lisäksi edellytetään, että syntyvän jätteen haitallisuutta vähennetään. Myös pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yhteiset jätehuoltomääräykset edellyttävät lajittelua.

Käsittele jätteet oikein

Vantaan ympäristönsuojelumääräykset kieltävät jätteen hävittämisen polttamalla. Maatuvat jätteet kannattaa aina kompostoida. Puutarhajätteen kompostointi ei tarvitse lupaa, eikä siitä tarvitse ilmoittaa mihinkään. Puutarhajätteet voi toimittaa mihin tahansa pääkaupunkiseudun Sortti-asemalle.

Ympäristön siisteydestä huolehtiminen

Roskaantumisesta kannattaa ilmoittaa ympäristökeskukseen, sillä varsinkin vaaralliset jätteet (ent. ongelmajätteet) ovat vakava uhka terveydelle ja ympäristölle. Mikäli havaitsee roskaajan, voi asiasta tehdä rikosilmoituksen poliisille.

Pihojen ja rakennustyömaiden siisteys

Vantaan kaupungin rakennusvalvonta valvoo asuttujen rakennusten pihojen ja rakennustyömaiden siisteyttä.

Jätehuolto

HSY hoitaa asukkaiden sekä kunnan jätehuoltovastuulle kuuluvien muiden kiinteistöjen yhdyskuntajätteen jätehuollon pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella. Yritykset ja teollisuuslaitokset vastaavat itse jätehuollostaan ja hankkivat palvelut haluamiltaan palveluntarjoajilta.

Ajankohtaista