Pohjavesi

Pohjavesi on maaperään imeytynyttä vettä. Sen määrään vaikuttaa Suomessa ensisijaisesti sade- ja sulamisvesien määrä. Noin puolet sateesta imeytyy maaperään ja siitä vain pieni osa muodostaa pohjavettä. Parhaimmat olosuhteet pohjaveden muodostumiselle on sora-alueilla sekä runsaasti rakoilevilla kallioalueilla.

Pohjavesialueet

Pohjavesialue on rajattu alue, jossa muodostuu runsaasti pohjavettä. Ns. muodostumisalueen lisäksi siihen kuuluu ulompi alue, jolla on vaikutusta pohjavesimuodostuman tilaan. Pohjavesialueet luokitellaan 1-, 2- ja E-luokkaan. 1-luokkaan kuuluvat vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet. 2- luokan alueet ovat muita vedenhankintakäyttöön soveltuvia pohjavesialueita. E-luokan pohjavesialueesta on pintavesi- tai maaekosysteemi suoraan riippuvainen.

Vantaan tärkeät pohjavesialueet

Vantaalla on seitsemän 1-luokan pohjavesialuetta: Valkealähde, Fazerila, Lentoasema, Koivukylä, Kaivoksela, Vantaanpuisto, Vestra A. 2-luokan pohjavesialueita on kaksi, Seutula ja Backas.

Fazerilan pohjavesialueella on kolme vedenottamoa elintarviketeollisuuden tarpeisiin. Vantaan ja pääkaupunkiseudun vesihuolto perustuu muuten pääasiassa Päijänne-tunneliin, jonka sisempi suojavyöhyke rinnastetaan 1-luokan pohjavesialueeksi. Valkealähteen, Koivukylän ja Kaivokselan pohjavesialueilla on varavedenottamot.

Vantaan pohjavesialueista lisätietoa ympäristöhallinnon Vantaan pohjavesialueet verkkosivulla.

Pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Pohjavesialueelle voidaan laatia suojelusuunnitelma alueen hydrogeologian ja riskien kartoittamiseksi. Suunnitelmaan sisällytetään mm. ehdotukset tarvittavista suojelutoimenpiteistä pohjaveden laadun ja määrän turvaamiseksi. Vantaalla suojelusuunnitelmat on laadittu Valkealähteen, Koivukylän ja Lentoaseman pohjavesialueille vuonna 2014. Fazerilan pohjavesialueen suojelusuunnitelma on päivitetty vuonna 2015 ja on luettavissa alla.

Fazerilan pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Pohjavesialueet kartalla

Pohjavesialueet löytyvät kaupungin karttapalvelusta:
kartat -> rakentaminen -> rakentamisrajoite -> pohjavesialueet

Ajankohtaista