Pohja- ja hulevedet

Pohjavesialueesta kertova kyltti.

Pohjaveden suojelu

Pohjavesi on tärkeimpiä luonnon tarjoamia ekosysteemipalveluita, ja puhdas vesi on arvokas luonnonvara. Pohjaveden pilaaminen on kielletty. Pohjaveden suojelussa on tärkeää myös säilyttää riittävästi maapinta-alaa, jotta pohjavettä voi muodostua.

Hulevesien hallinta

Vantaa on nopeasti kasvava kaupunki. Rakentaminen lisää vettä läpäisemättömän pinnan määrää, joka vaikuttaa veden luonnolliseen kiertokulkuun. Vantaan kaupungilla on hulevesiohjelma, jossa on tietoa kaupungin asukkaille hulevesistä ja niiden hallinnasta. Hulevesien hyvä hallinta vähentää esimerkiksi kaupunkitulvien määrää ja maahan imeytyessään hulevedet kasvattavat pohjavesivarantoa.

Ajankohtaista