Pilaantunut maaperä

Vantaalla kuten monissa muissakin suurissa kaupungeissa törmätään maaperän kemialliseen pilaantumiseen, kun vanhoja teollisuustontteja tai niiden ympäristöjä otetaan asumiskäyttöön.

Kaupungin alueella on satoja useimmiten pienehköjä alueita, joiden maaperä saattaa olla tavalla tai toisella pilaantunut. Maaperää ovat pääasiassa pilanneet metalli-, konepaja- ja kemianteollisuuden sekä lukuisien huoltoasemien ja korjaamoiden erilaiset päästöt.

Myös menneinä vuosina yleisesti käytetty jätteiden hävittämistapa, maahan hautaaminen on pilannut maaperää jopa asuinkäytössä olevilla alueilla.

Maaperän pilaantumista aiheuttavat edelleen erilaiset öljy- ja kemikaalivahingot sekä muu haitallisten aineiden huolimaton käsittely.

Vanhat, tarkistamattomat tai huonosti hoidetut maanalaiset öljysäiliöt tulevat todennäköisesti aiheuttamaan ongelmia vielä monilla alueilla.
Käytöstä poistetuista öljysäiliöistä lisätietoa.

Ajankohtaista